Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D2TEIN Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Pełny opis:

1. Przedstawienie zasad działania i budowy typowego komputera.

2. Omówienie roli i działania systemu operacyjnego, ćwiczenie podstawowych działań na plikach i katalogach.

3. Przegląd podstawowych aplikacji (kalkulator, program pakujący).

4. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz wyszukiwarek.

Ćwiczenie wyszukiwania informacji w sieci.

5. Omówienie działania poczty elektronicznej, ćwiczenie typowych zastosowań (wysyłanie załączników, definiowanie filtrów).

6. Edytowanie dokumentów tekstowych w typowym pakiecie biurowym.

Definiowanie struktury dokumentu i automatyzacja pracy (definiowanie stylów, automatyczne numerowanie rozdziałów, generowanie spisu treści itp.).

7. Przedstawienie zasad poprawnego definiowania arkuszy.

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w typowym pakiecie biurowym.

Opisywanie obliczeń za pomocą formuł.

Typowe funkcje arkusza (suma, jeżeli, wyszukaj.pionowo itp.).

Tworzenie wykresów.

8. Budowanie prostych stron WWW w języku HTML.

Definiowanie struktury strony.

Prawidłowe kodowanie polskich znaków.

Stosowanie podstawowych znaczników (title, h1, h2, … , ul, ol, a, img, itp.).

W miarę możliwości czasowych elementy arkuszy stylów (CSS).

9. Tworzenie prezentacji w typowym programie biurowym.

Literatura:

- skrypt: http://pi.mimuw.edu.pl

- Współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnej.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu technologii informacyjnej(H1A_W03);

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie technologii informacyjnej (H1A_W06);

Efekty w zakresie umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (H1A_U01)

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych (H1A_U07);

Efekty w zakresie kompetencji

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (H1A_K01);

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (H1A_K06)..

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Sposób zaliczenia: Sprawdzian końcowy przy komputerze, prace domowe.

Zaliczenie na podstawie:

- obecności i aktywności na zajęciach (wymagane),

- zaliczenia prac domowych (zdobycie co najmniej 50% punktów z prac domowych),

- sprawdzianu końcowego przy komputerze (zdobycie co najmniej 50% punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Jan Bihałowicz, Damian Michalik, Waldemar Raźniak, Michał Sztyber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.