Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy ustrojowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D3WSUS Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy ustrojowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

(1) Konstytucyjne modele systemu rządów.

Konstytucyjna tradycja współczesnych demokracji;

(2) Parlamentaryzm „klasyczny”

Podstawy polityczne klasycznego parlamentaryzmu; geneza i rozwój brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego w XVIII wieku; parlamentaryzm klasyczny w XIX wieku; reformy konstytucyjne ustrojowe w europejskich monarchiach parlamentarnych w XX wieku; szwajcarski system parlamentarno-komitetowy i jego konstytucjonalizacja od 1848r .

(3) Parlamentaryzm „zracjonalizowany”.

System parlamentarno-gabinetowy w europejskich państwach republikańskich; nowe regulacje konstytucyjne; francuskie i niemieckie warianty „racjonalizacji” systemu parlamentarnego; systemy parlamentarne i semiprezydenckie w Europie w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat.

(4) Klasyczny prezydencjalizm

System prezydencki USA; zasada separacji władz w procesie ich tworzenia, organizacji i funkcjonowania; system „konstytucyjnych hamulców” i wzajemnego powściągania się władz; ustrojowa rola prezydenta, Kongresu i Sądu Najwyższego

(5). Zmiany polityczne a reformy systemów rządów we współczesnych demokracjach.

Literatura:

(1) Źródła (konstytucyjne regulacje systemów rządów):

Wybrane akty konstytucji brytyjskiej [ w: Konstytucje Stanów Zjednoczonych Am., Wielkiej Brytanii i Szwajcarii , Ossolineum, t. .I, 1970]; Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki [tł. A.Pułło], Warszawa 2002; Konstytucja Szwajcarii [tl. Z.Czeszejko-Sochacki], Warszawa 2000; Konstytucja RFN, Warszawa 1993; Konstytucja Francji [tł. J. Szymanek, Warszawa 2011

(2) Podręczniki :

Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej [red. Z.Kiełmiński i J.Szymanek], Warszawa 2013.

Antoszewski A, Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2007, ss. 207-346.

Dziemidok-Olszewska, Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, PWN 2007

Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006 .

Efekty uczenia się:

Posiada usystematyzowaną wiedzę o ustrojowych uwarunkowaniach funkcjonowania systemu rządów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemieckiej Republice Federalnej i Szwajcarii.

Potrafi wykorzystać wiedzę w tym zakresie do analizowania, interpretowania i porównywania systemów rządów we współczesnych demokracjach.Jest przygotowany do uczestnictwa w zinstytucjonalizowanych formach aktywności obywatelskiej w państwie oraz przewidywania i oceny politycznych skutków tej aktywności.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach i ocena aktywności (w tym przedstawienia do dyskusji jednego z zagadnień, wybranego z listy podanej przez prowadzącego zajęcia) oraz test egzaminacyjny

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kiełmiński, Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Więckiewicz
Prowadzący grup: Rafał Więckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.