Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D3SEMA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - p. obowiązkowe i spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie magisterskim. Oznacza to w szczególności zaznajomienie słuchaczy z następującymi kwestami:

- aspekty merytoryczne;

- aspekty formalne (redakcyjne),

- aspekty metodologiczne


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie dotyczy problematyki energii: polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej, polityki energetyczne państw współczesnych, bezpieczeństwo energetyczne państwa, strategie energetyczne.

Podstawowym zamierzeniem seminarium jest opracowanie i samodzielne przygotowanie przez studenta autorskiego tekstu rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

a) Przygotowywanie pracy - podstawowe uwarunkowania:

1. Metodologia przygotowywania pracy magisterskiej

2. Formalne aspekty pisania pracy magisterskiej

b) Wybrane problemy - analiza systemowa:

1. Bezpieczeństwo energetyczne państwa

2. Polityka energetyczna Polski

3. Polityka energetyczna UE

4. Polityki energetyczne państw współczesnych

5. Międzynarodowe aspekty współpracy w dziedzinie energii

6. Wybrane problemy z dziedziny sektora energetycznego: gaz ziemny, ropa naftowa, odnawialne źródła energii, energetyka jądrowa, efektywność energetyczna.

7. Sektor energetyczny w wymiarze politologicznym.

Literatura:

Literatura - zależnie od podejmowanej przez studentów tematyki badawczej.

Zalecane publikacje:

Nowak B., Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

Nowak B., Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, wyd. CH BECK, Warszawa 2009.

Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Oziewicz E. (red. nauk.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Peeling N., Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi [tł. J. Sawicki], wyd. PWE, Warszawa 2010.

Piasecki K., Decyzje i wiarygodne prognozy, wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1990.

Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.

Przybyłka A., Węgiel kamienny a bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Zarządzanie i Finanse” nr (3) 2014, s. 351.

Sporek T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie, wyd. Uniwersytet Katowicki, Katowice 2012 (rozdziały: T. Tylec, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania, s. 223-231 oraz A. Czech, Zarys ewolucji wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej, s. 251-262).

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, wyd. Elipsa, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Uczestnik seminarium magisterskiego uzyskuje następujące efekty:

WIEDZA:

- ma poszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych (KW05);

KOMPETENCJE:

- jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych (KK01).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami bezpieczeństwa, w szczególności: politycznym, ekonomicznym, społecznym (KU01);

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami bezpieczeństwa (KU04);

Metody i kryteria oceniania:

konspekt, praca pisemna, praca końcowa

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kownacki, Izabela Malinowska, Andrzej Misiuk, Zbigniew Siemiątkowski, Anna Sroka, Krzysztof Tomaszewski, Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Aleksandra Gasztold, Tomasz Kownacki, Izabela Malinowska, Andrzej Misiuk, Zbigniew Siemiątkowski, Anna Sroka, Krzysztof Tomaszewski, Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Gudzbeler, Jolanta Itrich-Drabarek, Andrzej Misiuk, Zbigniew Siemiątkowski, Anna Sroka, Krzysztof Tomaszewski, Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.