Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z3SEMA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Master's of Art Seminar

Pełny opis:

1. Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Informacja w późniejszym terminie

2. Prof. dr hab. Izabela Malinowska

Ochrona prawa człowieka

Problematyka:

1. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym.

2. Ochrona praw człowieka w państwach europejskich i pozaeuropejskich.

3. Ochrona praw człowieka w Polsce.

4. Zagadnienia z zakresu systemu prawa polskiego, w tym prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowania cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego i postępowania karnego.

3. Prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Problematyka:

1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Regulacje konstytucyjne dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Struktura administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Administracja w zakresie obrony narodowej (obrona cywilna, funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej).

5. Organizacja i funkcjonowanie służb specjalnych.

6. Organizacja i funkcjonowanie Policji.

7. Ochrona przeciwpożarowa i Państwowa Straż Pożarna.

8. System ratownictwa, krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

9. Instytucje państwa w stanach kryzysu.

10. Ochrona granicy państwowej i organizacja Straży Granicznej.

11. Organizacja i funkcjonowanie innych straży oraz organów administracji niezespolonej wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

12. Ochrona osób i mienia.

13. Ochrona informacji niejawnych.

14. Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w ochronie porządku publicznego (straże gminne).

4. Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Bezpieczeństwo państwa a rozwój demokracji

Problematyka:

1. Nowe podejście do problematyki bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

3. Bezpieczeństwo w systemach autorytarnych.

4. Państwo a wojna.

5. Współczesne koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego.

6. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego we współczesnych państwach europejskich.

7. Europeizacja bezpieczeństwa wewnętrznego.

8. Globalizacja bezpieczeństwa wewnętrznego.

5. Dr hab. Tomasz Kownacki

Bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym

1. Terroryzm współczesny

2. Współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego

3. Problemy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

6. Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

Instytucje systemu bezpieczeństwa państwa w transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych

Problematyka:

1. Bezpieczeństwo państwowe, zakres pojęciowy, miejsce w polityce bezpieczeństwa narodowego państwa.

2. Instytucje systemu bezpieczeństwa państwowego.

3. Służby specjalne, cywilne i wojskowe, funkcje i zadania pełnione w systemie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego i obronnego.

4. Wywiad i kontrwywiad, funkcje i zadania.

5. Wywiad: służba państwa, sztuka polityki, komponenty, cykl wywiadowczy, wpływ na proces decyzyjny organów państwa odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i międzynarodową.

6. Reforma służb specjalnych z 1990 r. - uwarunkowania historyczne i polityczne, powstanie i zadania UOP.

7. Kształtowanie się rządowego systemu nadzoru i koordynacji nad służbami specjalnymi.

8. Powstanie i rozwój parlamentarnego systemu kontroli nad służbami specjalnymi.

9. Przesłanki reformy cywilnych służb specjalnych w 2002 r. - powstanie ABW i AW.

10. Tendencje rozwojowe służb specjalnych w świecie po 11 września.

Literatura:

Literatura wskazywana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Wskazane przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 18 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Ilkowski, Urszula Kurcewicz, Izabela Malinowska, Andrzej Misiuk, Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Filip Ilkowski, Tomasz Kownacki, Izabela Malinowska, Andrzej Misiuk, Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 18 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Klementewicz, Izabela Malinowska, Karina Marczuk, Piotr Potejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.