Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy polityczne państw euroazjatyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-FA-SPPA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw euroazjatyckich
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - Fakultety - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć instytucje systemów politycznych państwach eurazjatyckich. Służy nabyciu umiejętności identyfikowania konstytutywnych elementów podstawowych systemów rządów (modelowych i stosowanych w praktyce) oraz usytuowania na ich tle systemów rządów w państwach eurazjatyckich. Przedmiot ma sprzyjać w orientowaniu się w zakresie praktyki politycznej funkcjonowania systemu rządów w państwach eurazjatyckich, ze wskazaniem głównych problemów i napięć ustrojowych.

W programie przewidziano zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami państwa: prezydentem, rządem, parlamentem, sądem konstytucyjnym, ich pozycją i rolą ustrojową, wyborem (powoływaniem), strukturą, funkcjami i procedurą działania. Przedmiot ma sprzyjać rozwojowi umiejętności wskazania na ich wzajemne relacje.

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć istotę systemów politycznych państw eurazjatyckich. W programie przewidziano zapoznanie studentów z zagadnieniami właściwymi dla systemów rządów państw obszaru eurazjatyckiego. W celu ich zrozumienia, systemy rządów państw eurazjatyckich zostaną osadzone na tle zasady podziału władzy, typologii systemów rządów, modeli systemów rządów właściwych dla państw współczesnych (prezydencki, klasyczny parlamentarno-gabinetowy i jego mutacje, półprezydencki). Na zajęciach będą analizowane tradycje ustrojowe systemów politycznych państw regionu (w tym – tradycja radziecka) i obecność w nich tzw. modelowych instytucji politycznych, typowych dla państw współczesnych. Ważną częścią przedmiotu jest ukazanie i wyjaśnienie tożsamości ustrojowej kluczowych uczestników stosunków politycznych państw eurazjatyckich – prezydenta, rządu, parlamentu, sądu konstytucyjnego. Analizuje się tryb ich wyboru (powołania), sukcesji władzy, funkcje prawne i „pozaprawne”, zasady organizacji i tryb pracy, procedury działania, odpowiedzialność, wzajemne zależności. W ramach wykładu oprócz analizy normatywnej poddaje się rozważaniom także jej aplikację w postaci aktów stosowania prawa i dowodzi, że dla zrozumienia systemów politycznych państw eurazjatyckich niezbędne jest nierozerwalne badanie aktów stanowienia i stosowania regulacji prawnych.

Literatura:

1. T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007,

2. S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33

3. K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2017

4. J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013

5. J. Zaleśny, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa 2013

6. J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011

7. J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010

8. Н. С. Бондарь, Судебный конституционализм. Доктрина и практика, Москва 2016

9. А. В. Нечкин, Формы правления в странах Содружества Независимых Государств, Москва 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_ W03: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form organizacji życia społecznego w krajach eurazjatyckich.

K_ W5: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów politycznych w krajach eurazjatyckich.

K_ W7: Ma pogłębioną wiedzę o problemach transformacyjnych związanych z funkcjonowaniem demokracji w krajach eurazjatyckich.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U1: Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U3: Potrafi w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu wschodoznawstwa oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów na obszarze państw eurazjatyckich .

K_U5: Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze wschodoznawstwa, samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

KOMPETENCJE

K_K07: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu na podstawie przyswojenia treści wykładów, poszerzonych o znajomość jednej z trzech pierwszych poleconych publikacji i dwóch z pozostałych poleconych książek.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć instytucje systemów politycznych państwach eurazjatyckich. Służy nabyciu umiejętności identyfikowania konstytutywnych elementów podstawowych systemów rządów (modelowych i stosowanych w praktyce) oraz usytuowania na ich tle systemów rządów w państwach eurazjatyckich. Przedmiot ma sprzyjać w orientowaniu się w zakresie praktyki politycznej funkcjonowania systemu rządów w państwach eurazjatyckich, ze wskazaniem głównych problemów i napięć ustrojowych.

W programie przewidziano zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami państwa: prezydentem, rządem, parlamentem, sądem konstytucyjnym, ich pozycją i rolą ustrojową, wyborem (powoływaniem), strukturą, funkcjami i procedurą działania. Przedmiot ma sprzyjać rozwojowi umiejętności wskazania na ich wzajemne relacje.

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć istotę systemów politycznych państw eurazjatyckich. W programie przewidziano zapoznanie studentów z zagadnieniami właściwymi dla systemów rządów państw obszaru eurazjatyckiego. W celu ich zrozumienia, systemy rządów państw eurazjatyckich zostaną osadzone na tle zasady podziału władzy, typologii systemów rządów, modeli systemów rządów właściwych dla państw współczesnych (prezydencki, klasyczny parlamentarno-gabinetowy i jego mutacje, półprezydencki). Na zajęciach będą analizowane tradycje ustrojowe systemów politycznych państw regionu (w tym – tradycja radziecka) i obecność w nich tzw. modelowych instytucji politycznych, typowych dla państw współczesnych. Ważną częścią przedmiotu jest ukazanie i wyjaśnienie tożsamości ustrojowej kluczowych uczestników stosunków politycznych państw eurazjatyckich – prezydenta, rządu, parlamentu, sądu konstytucyjnego. Analizuje się tryb ich wyboru (powołania), sukcesji władzy, funkcje prawne i „pozaprawne”, zasady organizacji i tryb pracy, procedury działania, odpowiedzialność, wzajemne zależności. W ramach wykładu oprócz analizy normatywnej poddaje się rozważaniom także jej aplikację w postaci aktów stosowania prawa i dowodzi, że dla zrozumienia systemów politycznych państw eurazjatyckich niezbędne jest nierozerwalne badanie aktów stanowienia i stosowania regulacji prawnych.

Literatura:

1. T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007,

2. S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33

3. K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2017

4. J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013

5. J. Zaleśny, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa 2013

6. J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011

7. J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010

8. Н. С. Бондарь, Судебный конституционализм. Доктрина и практика, Москва 2016

9. А. В. Нечкин, Формы правления в странах Содружества Независимых Государств, Москва 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.