Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D4SYWY-AiP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy wyborcze
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu mieści sie przedstawienie zagadnień związanych z podstawowymi kwestiami dot. funkcji wyborów i systemów wyborczych (podział kraju na okręgi wyborcze,wielkość okręgów, progi, metody przeliczania głosów, partycypacja wyborcza, kandydaci itp).Podczas zajęć zostaną także przedstawione zróżnicowane systemy wyborcze oraz funkcje wyborcze partii politycznych uczestniczących w wyborach i znaczących na scenie politycznej w wybranych krajach.

Pełny opis:

Konwersatorium realizowane jest w nawiązaniu do przedmiotu obowiązkowego na kierunku politologia, jakim są Współczesne systemy polityczne. Jego celem jest przedstawienie problematyki wyborczej przede wszystkim w tych państwach, których system rządów uważany jest za wzorzec jednego z idealno-typowych modeli ustrojowych współczesnych demokracji. Przedmiotem analizy są w związku z tym systemy wyborcze Wielkiej Brytanii, V Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki, ujmowane na szerszym tle porównawczym, obejmującym także inne kraje, zwłaszcza państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tematyce konwersatorium uwzględnione są zarówno główne typy systemów wyborczych tj. systemy większościowe i proporcjonalne oparte na zasadzie konkurencji list, jak i systemy mieszane i preferencyjne tj. mieszany system kompensacyjny RFN i system pojedynczego głosu przechodniego (STV), stosowany w Irlandii i na Malcie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studenci znają warunki i formy partycypacji wyborczej na różnych jej poziomach oraz możliwości wykorzystywania wiedzy politologicznej do podejmowania indywidualnej aktywności w procesie wyborczym.

Mają wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań wyborów powszechnych. Posiadają wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o podstawowych zasadach prawa wyborczego i organizacji wyborów powszechnych oraz wpływie systemów wyborczych na funkcjonowanie systemu politycznego.

Znają i rozumie mechanizmy przeprowadzania wyborów powszechnych i podejmowania decyzji wyborczych.

Potrafią wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu systemów wyborczych w celu analizowania, interpretowania i porównywania przebiegu wyborów powszechnych i ich wyników.

Potrafią analizować i oceniać treści przekazu medialnego o przeprowadzaniu wyborów powszechnych i ustalaniu ich wyników.

Posiadają umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień wyborczych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, prezentacje grupowe, ewentualnie debaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.