Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy konstytucjonalizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5POKO-US Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstytucjonalizmu
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: INP - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi ogólnej wiedzy na temat konstytucjonalizmu, pojmowanego jako ogólna idea polityczna, zasada ustrojowa oraz aplikacja konkretnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu politycznego. Zajęcia mają zdecydowanie porównawczy charakter z zaznaczeniem jednak polskiej specyfiki omawianych problemów. Problematyka konstytucjonalizmu będzie omawiana zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym, ze szczególnym zaznaczeniem najnowszych trendów i zjawisk, które, przynajmniej w jakimś stopniu, redefiniują konstytucjonalizm

Skrócony opis:

1. Konstytucja i jej rozumienia.

2. Konstytucjonalizmu i jego rozumienie.

3. Emmanuel Sieyes: konstytucjonalizm jako elementarz nauki o państwie i prawie.

4. Ferdynad Lassalle: konstytucjonalizm jako struktura społeczna.

5. Hans Kelsen: konstytucjonalizm jako hierarchiczny porządek prawny.

6. Szkoła prawa natury: konstytucjonalizm jako otwarcie systemu prawnego na normy, zasady i wartości o niepozytywnym b.

7. Michel Troper: konstytucjonalizm jako mechanizm wykładni konstytucji.

8. Arend Lijphart: konstytucjonalizm jako mechanizm inkluzji mniejszości i konsensualny mechanizm podejmowania decyzji politycznych.

9. George Tsebelis: konstytucjonalizm jako veto players.

10. Raymond Carré de Malberg: konstytucjonalizm jako akcesoryjna demokracja bezpośrednia.

11. Jean Gicquel: konstytucjonalizm jako balansowanie relacji między legislatywą a egzekutywą.

12. Dominique Rousseau: konstytucjonalizm jako suwerenność konstytucji zagwarantowana przez sądownictwo konstytucyjne.

Pełny opis:

1. Konstytucja i jej rozumienia (w rozwoju historycznym i w ujęciu doktrynalnym).

2. Konstytucjonalizmu i jego rozumienie (jako idei ograniczenia władzy, jako idei konstytucji pisanej, jako idei gwarancji konstytucyjnych, jako idei ochrony praw i wolności jednostki, jako idei uniwersalizacji pewnych standardów ustrojowych).

3. Emmanuel Sieyes: konstytucjonalizm jako elementarz nauki o państwie i prawie, fundujący współczesny ustrój państwa.

4. Ferdynad Lassalle: konstytucjonalizm jako struktura społeczna.

5. Hans Kelsen: konstytucjonalizm jako hierarchiczny porządek prawny w ujęciu pozytywizmu prawniczego (teoria źródeł prawa).

6. Szkoła prawa natury: konstytucjonalizm jako otwarcie systemu prawnego na normy, zasady i wartości o niepozytywnym bądź neopozytywnym charakterze.

7. Michel Troper: konstytucjonalizm jako mechanizm wykładni konstytucji.

8. Arend Lijphart: konstytucjonalizm jako mechanizm inkluzji mniejszości i konsensualny mechanizm podejmowania decyzji politycznych.

9. George Tsebelis: konstytucjonalizm jako veto players: teoria aktora i gracza politycznego w wielowektorowym porządku konstytucyjnym.

10. Raymond Carré de Malberg: konstytucjonalizm jako akcesoryjna demokracja bezpośrednia.

11. Jean Gicquel: konstytucjonalizm jako balansowanie relacji między legislatywą a egzekutywą: poszukiwanie the best system of government.

12. Dominique Rousseau: konstytucjonalizm jako suwerenność konstytucji zagwarantowana przez sądownictwo konstytucyjne.

Literatura:

1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004 (oraz wydania kolejne);

2. B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993 (oraz wydania kolejne);

3. Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013;

4. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000;

5. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.

6. D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999.

7. J. Szymanek, Emmanuel-Joseph Sieyès i jego doktryna konstytucyjna, [w:] E.-J. Sieyès, Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, tłum. M. Jarosz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

8. J. Szymanek, Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Jospeha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III (tłumaczenie, opracowanie i komentarz), „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.

9. J. Szymanek, Myśl polityczna twórców konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 3.

10. J. Szymanek, System półprezydencki (mieszany). Metodologiczna zasadność i prakseologiczna użyteczność, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia:

ogólna wiedza na temat teoretycznych podstaw konstytucyjnych i współczesnej myśli konstytucyjnej. Umiejętność rozpoznawania podstawowych kategorii konstytucyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

rozmowa ustana

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szymanek
Prowadzący grup: Joachim Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.