Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustroje wybranych państw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6UWPA-US Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustroje wybranych państw
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany w formie konwersatorium w nawiązaniu do przedmiotów " współczesne systemy polityczne" oraz kursów poświęcony wybranym systemom politycznych państw. Stanowi rozwinięcie tematyki ustroju w ramach specjalizacji ustrojowej. Student powinien posiadać wiedzę na temat konstytucyjnego modelu systemu rządów w różnych częściach świata wraz z podstawami teoretycznycmi pozwalającymi je analizować oraz interpretować zachozące w nich zmiany, jak również zakres dynamiki tychże zmian.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje analizę szeroko rozumianego ustroju politycznego w perspektywie politologicznej tj. z przedstawieniem ich historycznej ewolucji na tle zmieniającej się praktyki politycznej i relacji między rządem lokalnym, regionalnym (jeśli taki występuje) i centralnym.W analizie uwzglednione będą relacje między władzami w horyzontalnym i wertykalnym podziale władz, pozwalające na zrozumienie cech specyficznych ustrojów wybranych kontynentów czy regionów śiwata. W czasie kursu zbadane zostaną źródła ustrojów, występujace i zmieniające się podziały społęczne; zakorzenienie ustroju zarówno w kulturze politycznej, jak i w rozwoju oraz ewolucji danego państwa.

Pełny opis:

Przedmiotem analizy są zasady i instytucje szeroko rozumianego ustroju politycznego w perspektywie politologicznej tj. z przedstawieniem ich historycznej ewolucji na tle zmieniającej się praktyki politycznej i relacji między rządem lokalnym, regionalnym (jeśli taki występuje) i centralnym. W odróżnieniu od tematyki przedmiotów takich, jak "współczesne systemy polityczne" czy "system polityczny USA" analiza ta obejmuje nie tylko organizacje i funkcjonowanie rządu centralnego, ale także w co najmniej równym stopniu ustrój jednostek władztwa lokalnego (samorządu terytorialnego) oraz regionalnego (analiza charakteru i typów ferederalizmu). Ponadto w czasie zajeć zostaną przedstawione i zgłębione najnowsze kierunki badań ustrojów politycznych, zestawione ze soba stare nowe podział polityczne (social cleavages) oraz narzedzia do ich porównywania. Tak określony zakres tematyki pozwala zrozumieć wpływ zmian zachodzących we współczesnychm świecie na rozwiązania ustrojowe na wszystkich szczeblach wertykalnego i horyzontalnego podziału władzy, a zarazem sens odmiennych niż w demokracjach europejskich mechanizmów zachodzących w ustrojach politycznych w różnych częściach świata.

Literatura:

Literatura do całości:

1. A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

2. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Systemy polityczne współczesnego świata, Wyd. Arche, Gdańsk 2001.

3. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1998.

4. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie: Analiza porównawcza, Wrocław 1997.

5. N. Chronowski, T. Drinóczi, T. Takács, Governmental Systems of Central and Eastern European States, 1stedn.,Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2011,

6. Mark Kesselman, Joel Krieger, William A. Joseph (eds.), Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas, 5th edn. Wadsworth Cengage Learning, Canada (Boston, USA) 2010, (Chapter I: Introducing. Comparative Politics, s. 3-46); (Chapter IX: Brasil, s. 415-470); Chapter X: Mexico, s. 471-516; Chapter XII: Iran, s. 579-624; Chapter XIII: China, s. 625-682.

7. Z. Kiełmiński i J.Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej Warszawa 2013.

22. A. Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London 1999.

8. R. J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann, (red.) Zachowania polityczne (TOM I i II), Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford, Warszawa 2010 (wybrane teksty).

9. J. Szczupaczyński, (wybór i oprac.), Władza i społeczeństwo (antologia tekstów z zakresu socjologii polityki). T. 1, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.

10. Dodatkowo - literatura uzupełniająca i rozszerzająca wiedzę w zakresie teorii oraz aktualnych kierunków badań ustrojów państw współczesnych, jak również dodatkowa literatura dotycząca i pogłębiająca każdy z tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student ma usystematyzowaną wiedzę o historycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach genezy i rozwoju ustrojów politycznych wybranych, współczesnych państw, w rozszerzonym znacznie zakresie (z perspektywą obejmujacą wszytskie kontynenty i specyfiki ustrojowe). Zna podstawowe teorie ale i aktualne, najnowsze kierunki i stan badań dotyczących utrojów współczesnych państw; umie rozpoznać, wskazać i zanalizować zmiany zachodzące w nich, jak również ich kierunek i dynamikę. Może opisać jej wpływ na sprawowanie władzy na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Umie analizować i interpretować przyczyny i skutki reform ustrojowych oraz potrafi dostrzec i wyjaśnić relacje między zasadami ustroju wybranych paźstw a praktyką polityczną.

Jest przygotowany do interpretowania zmian polityczno-ustrojowych w wybranych państwach, a także do oceniania skutków tych zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach i ocena aktywności (w tym indywidualnej na każdych zajeciach oraz przedstawienia do dyskusji jednego z zagadnień, wybranego z listy podanej przez prowadzącego zajęcia) oraz test egzaminacyjny końcowy.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczorowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.