Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl polityczna Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-MON-MPOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Myśl polityczna Wschodu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Monografy i fakultety WNPiSM - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólna znajomość historii Rosji i Ukrainy oraz podstawowych kategorii za zakresu myśli politycznej

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi orientacjami i pojęciami w rosyjskiej i ukraińskiej myśli politycznej.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą rosyjskiej i ukraińskiej myśli politycznej. Poprzez lekturę zalecanych tekstów oraz dyskusję na ich temat na zajęciach studenci zapoznają się z wyobrażeniami dotyczącymi polityki pochodzącymi z różnych tradycji myśli politycznej w tych krajach.

Poprzez uczestnictwo w dyskusjach studenci przedstawiają w sposób uporządkowany własne stanowisko, precyzyjnie je uzasadniając.

I. Zajęcia organizacyjne

II. Słowianofilstwo i panslawizm

III. Fiodor Dostojewski i rosyjski mesjanizm

IV. Wladimir Sołowjow i rosyjski renesans religijny

V. Lew Tołstoj i chrześcijański anarchizm

VI. Rosyjski okcydentalizm

VII. Narodnictwo rosyjskie

VIII. Bolszewizm i wizja nowego człowieka

IX. Spór o miejsce komunizmu w rosyjskiej historii

X. Eurazjatyzm i „rosyjski świat”

XI. M. Drahomanow i liberalny nacjonalizm ukraiński

XII. Narodnictwo i konserwatyzm ukraiński

XIII. Dmytro Doncow i nacjonalizm ukraiński

XIV. Rosyjskie i ukraińskie narracje historyczne

XV. Kolokwium

Literatura:

A.Walicki, Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2000 (tematy II – IX).

A.Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003 (tematy II – IV).

A. Besancon, Święta Ruś, Warszawa 2012 (tematy II – IV).

N. Zernow, Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku, Warszawa 2015 (temat IV)

S. Plokhy, Kwestia rosyjska. Jak budowano naród i imperium, Kraków 2019 (temat XIV).

D. Doncow, Nacjonalizm, Kraków 2008 (temat XIII).

W. Pawluczuk, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998 (tematy XI – XIII).

S. Kozak, Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego, Warszawa 1990 (temat XII).

M. Riabczuk, Ukraina – syndrom postkolonialny, Kraków 2015 (temat XIV)

I. Łysiak – Rudnycki, Między historią a polityką, Wrocław 2012 (tematy XI – XIII)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KW04 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań myśli politycznej.

KW07 Potrafi rozpoznać problemy związane z funkcjonowaniem demokracji, istnieniem społeczeństwa obywatelskiego i różnymi modelami kultury politycznej.

KW08 Potrafi rozróżniać stanowiska wyrastające z różnych nurtów myśli politycznej.

KW10 Dostrzega i rozumie zróżnicowanie aksjologiczne obecne w różnych koncepcjach politycznych.

KW11 Rozumie dylematy obecne w różnych tradycjach myślenia o polityce.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Dostrzega zależność między przyjęciem określonych założeń normatywnych a decyzjami politycznymi.

K_U04 Wskazuje i wyjaśnia związek między koncepcjami politycznymi a wspieraniem bądź odrzuceniem określonych rozwiązań politycznych.

K_U07 Potrafi odwołać się do różnych systemów i reguł normatywnych, stosując je do konkretnych sytuacji.

Kompetencje

K_0 7 Student przyswaja sobie potrzebę uzupełniania wiedzy i krytycznego nastawienia do dominujących opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja na zajęciach, referaty.

Podstawą oceny końcowej jest praca na zajęciach i ocena z kolokwium.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Nowak
Prowadzący grup: Leszek Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.