Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kwestii społecznych i polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D2HKSP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Historia kwestii społecznych i polityki społecznej
Jednostka: Instytut Polityki Społecznej
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat zdarzeń i procesów społecznych oraz zdolności do ich analizy. Studenci powinni umieć identyfikować podstawową literaturę przedmiotu. Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat genezy poszczególnych kwestii społecznych i ich przeobrażania się, a także szeroko rozumianej polityki społecznej. Ponadto powinien umieć określić uwarunkowania prawne określające zakres przeciwdziałania poszczególnym kwestiom społecznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć - zgodnie z tytułem - omawiane są: kształtowanie się polityki społecznej oraz poszczególne kwestie społeczne - przy uwzględnieniu perspektywy historycznej i różnic regionalnych (np. EWG/UE i RWPG).

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest szczegółowemu omówieniu geznezy polityki społecznej i kwestii społecznych. Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur. Podczas zajęć omówione zostanie pojęcie polityki społecznej i kwestii społecznej (różne definicje). Następnie ogólnie zostanie wskazane występowanie kwestii społecznych w Polsce w różnych okresach. Kolejne zajęcia będą poświęcone problemom demograficznym (m.in. migracjom), a następnie omówione zostaną kwestie: ubóstwa, bezrobocia, mieszkaniowa, edukacyjna, czasu wolnego, mniejszości narodowych, zdrowia, ekologiczna, a także problem równości kobiet i mężczyzn oraz patologie społeczne. Zajęcia zakończą się omówieniem prognoz dotyczących polityki społecznej i uwarunkowań występowania poszczególnych kwestii społecznych.

Literatura:

P. Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, uwarunkowania, instytucje, działania, Rzeszów 2013

Leksykon polityki społecznej, (red.) B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2002

Polityka społeczna; Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007

Problemy społeczne wybranych grup demograficznych, (red.) B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001

Polityka społeczna, (red.) A. Rajkiewicz, Warszawa 1973

Polityka społeczna w Polsce; Synteza badań, M. Księżopolski i J. Auleytner, Warszawa 1990

Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych, (red.) J. Danecki i B. Rysz-Kowalczyk

Polityka społeczna w kryzysie, (red.) M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk i C. Żołędowski, Warszawa 2009

M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004

M. Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005; dziedzictwo i przemiany, Warszawa 2007

G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i działania., Warszawa 2005

Miesięcznik Polityka Społeczna – wybrane numery

Eurostat Yearbook (dostępny online)

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student potrafi zdefiniować czym jest polityka społeczna i scharakteryzować poszczególne kwestie społeczne, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i czasu występowania. Potrafi wskazać czynniki powodujące wystąpienie wybranych kwestii społecznych i sposoby ich łagodzenia lub przezwyciężania. Potrafi ocenić oddziaływanie kwestii społecznych na poszczególne grupy społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Zajęcia realizowane są w formie wykładu, do którego niezbędne jest przeczytanie lektur.

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym na ocenę.

Zalecana obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć - zgodnie z tytułem - omawiane są: kształtowanie się polityki społecznej oraz poszczególne kwestie społeczne - przy uwzględnieniu perspektywy historycznej i różnic regionalnych (np. EWG/UE i RWPG).

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest szczegółowemu omówieniu geznezy polityki społecznej i kwestii społecznych. Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur. Podczas zajęć omówione zostanie pojęcie polityki społecznej i kwestii społecznej (różne definicje). Następnie ogólnie zostanie wskazane występowanie kwestii społecznych w Polsce w różnych okresach. Kolejne zajęcia będą poświęcone problemom demograficznym (m.in. migracjom), a następnie omówione zostaną kwestie: ubóstwa, bezrobocia, mieszkaniowa, edukacyjna, czasu wolnego, mniejszości narodowych, zdrowia, ekologiczna, a także problem równości kobiet i mężczyzn oraz patologie społeczne. Zajęcia zakończą się omówieniem prognoz dotyczących polityki społecznej i uwarunkowań występowania poszczególnych kwestii społecznych.

Literatura:

P. Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, uwarunkowania, instytucje, działania, Rzeszów 2013

Leksykon polityki społecznej, (red.) B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2002

Polityka społeczna; Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2007

Problemy społeczne wybranych grup demograficznych, (red.) B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001

Polityka społeczna, (red.) A. Rajkiewicz, Warszawa 1973

Polityka społeczna w Polsce; Synteza badań, M. Księżopolski i J. Auleytner, Warszawa 1990

Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych, (red.) J. Danecki i B. Rysz-Kowalczyk

Polityka społeczna w kryzysie, (red.) M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk i C. Żołędowski, Warszawa 2009

M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004

M. Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005; dziedzictwo i przemiany, Warszawa 2007

G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i działania., Warszawa 2005

Miesięcznik Polityka Społeczna – wybrane numery

Eurostat Yearbook (dostępny online)

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.