Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D3DEMOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia społeczna
Jednostka: Instytut Polityki Społecznej
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student orientuje się w procesach ludnościowych. Posiada wiedzę o badaniach struktury ludności. Zna informacje o strukturze ludności w poszczególnych regionach świata, Europy i Polski.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych;

Pełny opis:

Przedmiot demografii, historia myśli demograficznej; teorie demograficzne; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; prognozy demograficzne; globalne problemy ludnościowe; migracje w skali globalnej; polityka ludnościowa; wskaźniki reprodukcji ludności; ruch naturalny ludności w Polsce; ruch przestrzenny ludności w Polsce; struktura społeczno-zawodowa ludności oraz struktura etniczna społeczeństwa Polski; procesy urbanizacji; polityka społeczna wobec problemów ludnościowych.

Literatura:

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, [bieżący]

Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, [bieżący]

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – oceny. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003.

J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, WN Scholar, Warszawa 2004

M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawa 2004

Eurostat Yearbook

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student rozumie czynniki warunkujące przebieg procesów demograficznych w przeszłości i współcześnie, dostrzega konsekwencje społeczne, ekonomiczne i polityczne procesów demograficznych, potrafi dokonać analizy tabel statystycznych obrazujących przebieg procesów ludnościowych, potrafi wyciągać wnioski z analizy danych statystycznych dotyczących przebiegu procesów demograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy w formie testu egzaminacyjnego; odpowiedzi poprawne są punktowane od 1 do 6, egzamin zalicza 60% punktacji maksymalnej. Przedmiotem testu (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, pytania półotwarte) jest sprawdzenie stopnia znajomości pojęć demograficznych oraz podstawowych wartości i tendencji statystycznych w procesach ludnościowych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych;

Pełny opis:

Przedmiot demografii, historia myśli demograficznej; teorie demograficzne; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; prognozy demograficzne; globalne problemy ludnościowe; migracje w skali globalnej; polityka ludnościowa; wskaźniki reprodukcji ludności; ruch naturalny ludności w Polsce; ruch przestrzenny ludności w Polsce; struktura społeczno-zawodowa ludności oraz struktura etniczna społeczeństwa Polski; procesy urbanizacji; polityka społeczna wobec problemów ludnościowych.

Literatura:

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, [bieżący]

Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, [bieżący]

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – oceny. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003.

J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, WN Scholar, Warszawa 2004

M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawa 2004

Eurostat Yearbook

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych;

Pełny opis:

Przedmiot demografii, historia myśli demograficznej; teorie demograficzne; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; prognozy demograficzne; globalne problemy ludnościowe; migracje w skali globalnej; polityka ludnościowa; wskaźniki reprodukcji ludności; ruch naturalny ludności w Polsce; ruch przestrzenny ludności w Polsce; struktura społeczno-zawodowa ludności oraz struktura etniczna społeczeństwa Polski; procesy urbanizacji; polityka społeczna wobec problemów ludnościowych.

Literatura:

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, [bieżący]

Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, [bieżący]

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – oceny. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003.

J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, WN Scholar, Warszawa 2004

M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, WN Scholar, Warszawa 2004

Eurostat Yearbook

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.