Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna i gospodarcza XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-M-D1HSIG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna i gospodarcza XX wieku
Jednostka: Instytut Polityki Społecznej
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat zagadnień społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej oraz zdolności do ich analizy. Studenci powinni umieć identyfikować podstawową literaturę przedmiotu oraz posługiwać się wskaźnikami pokazującymi złożoność i zakres danego zjawiska. Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat procesów dziejowych i oceniać ich wpływ na poszczególne zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem występowania rozmaitych kwestii społecznych (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, patologia społ.).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie zmian społecznych i gospodarczych na przestrzeni dziejów. Szczególna uwaga będzie poświęcona uwarunkowaniom tych przemian i uwarunkowaniom występowania kwestii społecznych.

Pełny opis:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom zapoczątkowanym rewolucją przemysłową. Po omówieniu wpływu wojny lat 1914-1918 na sytuację społeczną i gospodarczą, nastąpi szczegółowe zapoznanie się z dziejami państw Europy Środkowej i Wschodniej: ZSRS, CSR, Jugosławii, Rumunii, Węgier, Niemiec i występujących w tych państwach kwestii społecznych. Odrębne zajęcia zostaną poświęcone Polsce do 1945 r. – ukazane zostaną różnice regionalne (społeczne, gospodarcze, etniczne, prawne).

Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur.

Literatura:

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku. Wyd. Poznańskie, Poznań 2009

D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy. Wykład dla studentów europeistyki, Dom Organizatora, Toruń 2007

W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wyd. IV, Ossolineum, Wrocław 2009

W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Ossolineum, Wrocław 1985

J. Kochanowski, Węgry, Trio, Warszawa 2003

E. Mironowicz, Białoruś, Trio, Warszawa 2004

J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Trio, Warszawa 2007

M. Willaume, Rumunia, Trio, Warszawa 2005

P. Łossowski, Litwa, Trio, Warszawa 2001

R. Pipes, Rosja Bolszewików, Warszawa 2010

A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2005

R. Gruenberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, PIW, Warszawa 1987

E. Klee, Auschwitz; medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Universitas, Kraków 2009

N. Davies, Mikrokosmos; portret miasta środkowoeuropejskiego, Znak, Kraków 2002

N. Davies, Europa, Znak, Kraków 1998

S. Zahradnik, M. Ryczkowski, Korzenie Zaolzia, Warszawa-Praga-Trzyniec 1992

D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005

M. Smoleń, Stracone dekady; historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu konwersatorium Student orientuje się w istotnych zdarzeniach społecznych i gospodarczych z przeszłości. Jednocześnie potrafi rozpoznać specyfikę regionalną tych zdarzeń.

Wiedza

- Posiada wiedzę do samodzielnej analizy wybranego zdarzenia lub procesu historycznego na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz danych statystycznych.

- Zna główne źródła pozyskiwania danych oraz informacji na temat danego zagadnienia.

- Zna podstawowe metody badań historycznych.

Umiejętności

-Umie umiejscowić dane zdarzenia i procesy historyczne w perspektywie XX wieku i danego obszaru geograficznego.

- Umie zastosować podstawowe metody badań historycznych.

Kompetencje

- Uzyskuje zdolność do podstawowej analizy danego zdarzenia lub procesu historycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Zajęcia realizowane są w formie konwersatorium – wymagane jest aktywne uczestnictwo, do którego niezbędne jest przeczytanie lektur. Istnieje możliwość opracowania poszczególnych zagadnień przez Studentów i ich prezentacja podczas zajęć (uwzględniane przy ocenianiu). Zajęcia kończą się egzaminem.

Wymagana obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie zmian społecznych i gospodarczych w minionym stuleciu. Szczególna uwaga będzie poświęcona gospodarczym i społecznym uwarunkowaniom tych przemian i uwarunkowaniom występowania kwestii społecznych.

Pełny opis:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom zapoczątkowanym rewolucją przemysłową. Po omówieniu wpływu wojny lat 1914-1918 na sytuację społeczną i gospodarczą, nastąpi szczegółowe zapoznanie się z dziejami państw Europy Środkowej i Wschodniej: ZSRS, CSR, Jugosławii, Rumunii, Węgier, Niemiec i występujących w tych państwach kwestii społecznych. Odrębne zajęcia zostaną poświęcone Polsce do 1945 r. – ukazane zostaną różnice regionalne (społeczne, gospodarcze, etniczne, prawne).

Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur.

Literatura:

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku. Wyd. Poznańskie, Poznań 2009

D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy. Wykład dla studentów europeistyki, Dom Organizatora, Toruń 2007

W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wyd. IV, Ossolineum, Wrocław 2009

W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Ossolineum, Wrocław 1985

J. Kochanowski, Węgry, Trio, Warszawa 2003

E. Mironowicz, Białoruś, Trio, Warszawa 2004

J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Trio, Warszawa 2007

M. Willaume, Rumunia, Trio, Warszawa 2005

P. Łossowski, Litwa, Trio, Warszawa 2001

R. Pipes, Rosja Bolszewików, Warszawa 2010

A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2005

R. Gruenberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, PIW, Warszawa 1987

E. Klee, Auschwitz; medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Universitas, Kraków 2009

N. Davies, Mikrokosmos; portret miasta środkowoeuropejskiego, Znak, Kraków 2002

N. Davies, Europa, Znak, Kraków 1998

S. Zahradnik, M. Ryczkowski, Korzenie Zaolzia, Warszawa-Praga-Trzyniec 1992

D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005

M. Smoleń, Stracone dekady; historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994

Uwagi:

Informacje uzyskane podczas zajęć mają istotne znaczenie do rozpoznania uwarunkowań gospodarczych i politycznych powstawania i przeobrażeń kwestii społecznych w Europie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie zmian społecznych i gospodarczych w minionym stuleciu. Szczególna uwaga będzie poświęcona gospodarczym i społecznym uwarunkowaniom tych przemian i uwarunkowaniom występowania kwestii społecznych.

Pełny opis:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom zapoczątkowanym rewolucją przemysłową. Po omówieniu wpływu wojny lat 1914-1918 na sytuację społeczną i gospodarczą, nastąpi szczegółowe zapoznanie się z dziejami państw Europy Środkowej i Wschodniej: ZSRS, CSR, Jugosławii, Rumunii, Węgier, Niemiec i występujących w tych państwach kwestii społecznych. Odrębne zajęcia zostaną poświęcone Polsce do 1945 r. – ukazane zostaną różnice regionalne (społeczne, gospodarcze, etniczne, prawne).

Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur.

Literatura:

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku. Wyd. Poznańskie, Poznań 2009

D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy. Wykład dla studentów europeistyki, Dom Organizatora, Toruń 2007

W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wyd. IV, Ossolineum, Wrocław 2009

W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Ossolineum, Wrocław 1985

J. Kochanowski, Węgry, Trio, Warszawa 2003

E. Mironowicz, Białoruś, Trio, Warszawa 2004

J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Trio, Warszawa 2007

M. Willaume, Rumunia, Trio, Warszawa 2005

P. Łossowski, Litwa, Trio, Warszawa 2001

R. Pipes, Rosja Bolszewików, Warszawa 2010

A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2005

R. Gruenberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, PIW, Warszawa 1987

E. Klee, Auschwitz; medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Universitas, Kraków 2009

N. Davies, Mikrokosmos; portret miasta środkowoeuropejskiego, Znak, Kraków 2002

N. Davies, Europa, Znak, Kraków 1998

S. Zahradnik, M. Ryczkowski, Korzenie Zaolzia, Warszawa-Praga-Trzyniec 1992

D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005

M. Smoleń, Stracone dekady; historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994

Uwagi:

Informacje uzyskane podczas zajęć mają istotne znaczenie do rozpoznania uwarunkowań gospodarczych i politycznych powstawania i przeobrażeń kwestii społecznych w Europie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.