Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-M-D1WABA Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Warsztaty badawcze
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia umożliwią studentom na samodzielne prowadzenie badań empirycznych w przyszłości. Pozwolą im na dobór metody badawczej, właściwego narzędzia badawczego, poprawne zgromadzenie informacji i obróbkę danych. Efektem badania będzie weryfikacja hipotezy badawczej i sporządzenie raportu z badań.

Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wybór konkretnego zjawiska lub procesu społecznego, który stanie się przedmiotem samodzielnie przeprowadzonego badania.

Pełny opis:

Warsztaty badawcze polegają na samodzielnym określeniu problemu badawczego oraz przedmiotu badania. Ponadto słuchacze samodzielnie dobierają właściwą technikę badawczą (lub kilka jednocześnie) i przeprowadzają badanie empiryczne. Następnie weryfikowane są zgromadzone informacje (czyszczenie zbiorów). Kolejnym etapem jest przygotowanie zbiorczych zestawień statystycznych i opracowanie na ich podstawie wniosków.

Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur.

Literatura:

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001

Rychliński S., Lustracje społeczne, IPS UW, Warszawa 2001

Dooley D., Social reaearch methods. 4th edition, New Jersey 2001

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i s-ka, Poznań 2001

Miles M., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok 2000

Efekty uczenia się:

Umiejętność samodzielnego przeprowadzenia całego badania.

Umiejętność wskazania na istotny problem społeczny (problem badawczy).

Umiejętność doboru techniki badawczej, opracowania narzędzia badawczego, weryfikacji wyników, opracowania wyników, sporządzenia zestawień wyników, weryfikacja hipotezy badawczej i sporządzenie raportu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

1. istotność problemu badawczego,

2. poprawne wskazanie techniki badawczej,

3. struktura narzędzia badawczego,

4. okres, w którym przeprowadzono badanie pilotażowe i badanie właściwe,

5. poprawność weryfikacji hipotezy badawczej,

6. struktura i poprawność raportu z badania,

7. wielkość próby badawczej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hut
Prowadzący grup: Paweł Hut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wybór konkretnego zjawiska lub procesu społecznego, który stanie się przedmiotem samodzielnie przeprowadzonego badania.

Pełny opis:

Warsztaty badawcze polegają na samodzielnym określeniu problemu badawczego oraz przedmiotu badania. Ponadto słuchacze samodzielnie dobierają właściwą technikę badawczą (lub kilka jednocześnie) i przeprowadzają badanie empiryczne. Następnie weryfikowane są zgromadzone informacje (czyszczenie zbiorów). Kolejnym etapem jest przygotowanie zbiorczych zestawień statystycznych i opracowanie na ich podstawie wniosków.

Przygotowanie się wymaga czasu na przeczytanie przypisanych do zajęć lektur.

Literatura:

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001

Rychliński S., Lustracje społeczne, IPS UW, Warszawa 2001

Dooley D., Social reaearch methods. 4th edition, New Jersey 2001

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i s-ka, Poznań 2001

Miles M., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok 2000

Uwagi:

Zajęcia odbywają co drugi tydzień - na pierwsze spotkanie przychodzą jednocześnie obie grupy.

Podstawą zaliczenia może być jedynie raport z badań (wywiadów) bezpośrednio realizowanych przez studentów (ankieta, analiza treści, obeserwacja mają znaczenie jedynie pomocnicze) wraz z załączonymi nośnikami informacji, na podstawie których nastąpiło wnioskowanie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.