Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3FILOZ Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących zakresu przedmiotowego filozofii, jej genezy, głównych działów, metod badawczych oraz podstawowych problemów będących przedmiotem refleksji filozoficznej.

Pełny opis:

Podjęcie zagadnienia relacji filozofii do nauki i jej poszczególnych dyscyplin. Prezentacja podstawowych kierunków filozofii na tle omawianych głównych pojęć filozoficznych. Próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu filozofia służy dzisiaj poszerzaniu horyzontów myślowych, w jakim stopniu może być pomocna dla rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych. Położenie nacisku na współczesne kierunki filozoficzne i ich znaczenie dla aktualnych problemów życia indywidualnego i zbiorowego.

Literatura:

Russell, Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu, Aletheja 2004).

Ajdukiewicz Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2004.

Coreth Emerich, Ehlen Peter, Haeffner Gerd, Ricken Friedo, Filozofia XX wieku, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2004.

Harmtann Nicolai, Wprowadzenie do filozofii, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2000.

Kuhn Thomas S. Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2002.

Rorty Richard, Obiektywność, relatywizm, prawda, Fundacja Alethia, Warszawa, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student ma uporządkowaną wiedzę o głównych stanowiskach w obrębie historii filozofii (W06, W08)

- student rozumie podstawowe problemy i zagadnienia filozoficzne (W06, W08)

Umiejętność

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną (U05)

- student analizuje argumenty filozoficzne dotyczące zagadnień z zakresu historii filozofii, identyfikuje ich kluczowe założenia oraz wykrywa zależności między ich tezami i założeniami (U07)

Kompetencje społeczne

- student jest otwarty na dyskusję i nowe propozycje rozwiązań problemów (K02)

- student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K10)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.