Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5PRDY Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Proseminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy pisania pracy licencjackiej

Pełny opis:

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

Problematyka związana z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych zwłaszcza globalnych oraz europejskich, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi, prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE (aspekty zewnętrzne), polityka państw członkowskich UE wobec procesu integracji europejskiej, stosunki międzynarodowe w Europie.

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

Prawa człowieka i demokracja. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Polityka zagraniczna Polski.

Dr Patrycja Grzebyk

Prawo międzynarodowe, w szczególności międzynarodowe prawo karne (zbrodnie międzynarodowe, trybunały, zasady odpowiedzialności), międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka; konflikty zbrojne, Narody Zjednoczone.

Dr Dorota Heidrich

Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów Afryki. Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne.

Dr Aleksandra Jarczewska

Polityka zagraniczna i handlowa Stanów Zjednoczonych. Stosunki transatlantyckie. Gospodarka światowa. Inwestycje bezpośrednie. Problematyka korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych.

Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

Problemy integracji europejskiej. Jednolity Rynek Europejski. Polityki wspólnotowe. Stosunki Polski z UE. Problemy gospodarki światowej. Pomoc rozwojowa, przepływy kapitałowe. Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze. Zewnętrzne relacje ekonomiczne wspólnotowe. Unia gospodarczo walutowa.

Dr hab. Wiesław Lizak

Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie.

Dr Marek Madej

Polska polityka bezpieczeństwa; NATO, UE (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) oraz inne europejskie instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego; terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (przestępczość zorganizowana, użycie przez podmioty pozapaństwowe broni masowego rażenia lub technologii informatycznych); kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja; specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych (aspekty strategiczne i operacyjne)

Dr Anita Oberda-Monkiweicz

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańska

Dr Kamila Pronińska

Bezpieczeństwo energetyczne, geopolityka surowców energetycznych (Bliski Wschód, Azja Centralna, Azja Południowo-Wschodnia, Rosja-USA-Chiny) strategie bezpieczeństwa energetycznego i polityka energetyczna państw, polityka klimatyczno-energetyczna UE, problemy surowcowe i wodne w stosunkach międzynarodowych, współczesne konflikty zbrojne, konflikty surowcowe, stosunki Rosja – UE, międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa państw.

Dr Maciej Raś

Stosunki międzynarodowe w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Rola organizacji międzynarodowych na obszarze poradzieckim.

Dr Barbara Regulska-Ingielewicz

Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, stosunki gospodarcze USA z poszczególnymi regionami, strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, kulturowe aspekty biznesu

Dr hab. Andrzej Szeptycki

Polityka europejska i zagraniczna Francji.

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy.

Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów.

Integracja europejska.

Problematyka mniejszości narodowych w Polsce.

Dr Marek Tabor

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata.

Dr Anna Wróbel

Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Wspólna polityka handlowa. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski.

Prof. UW, dr hab. Justyna Zając

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Polityka zagraniczna Polski, Unii Europejskiej oraz USA.

Dr hab. Jakub Zajączkowski

Stosunki miedzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE - państwa rozwijające się.

Dr Bogusław Zaleski

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka zagraniczna Polski

Literatura:

- Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;

- Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006;

- Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006;

- Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1998;

- Stanisław Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2004;

- Ryszard Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004;

- Stanisław Bieleń (opr.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium dyplomowe, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jerzy Ciechański, Alicja Curanović, Sylwester Gardocki, Dorota Heidrich, Aleksandra Jarczewska, Szymon Kardaś, Wiesław Lizak, Marek Madej, Paula Marcinkowska, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Anita Oberda-Monkiewicz, Barbara Regulska-Ingielewicz, Irena Rysińska, Hanna Schreiber, Anna Solarz, Marek Tabor, Iwona Wyciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wróbel
Prowadzący grup: Sylwester Gardocki, Marcin Gawrycki, Dorota Heidrich, Sławomir Józefowicz, Bohdan Kaczmarek, Kamil Ławniczak, Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Anita Oberda-Monkiewicz, Barbara Regulska-Ingielewicz, Irena Rysińska, Anna Solarz, Mirosław Sułek, Marek Tabor, Iwona Wyciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.