Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sociology of International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D1-SCIR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Sociology of International Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will learn key sociological theories and concepts that are of relevance for International Relations studies. In particular, the emphasis will be put on students' ability to understand and process empirical data putting social theory in an international context. The topics will be discussed in an multifaceted manner, including structuralist and institutionalist approaches. The main aim of the course is to provide the students with the concepts and theories that will allow them to understand the sociological dimension of international relations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will cover the following topics:

1. Sociology: Theoretical inspirations, empirical applications

Theory and empirical research in sociology.

2. Culture, society, community

Values, norms and beliefs; ethnocentrism and relativism; cultural diffusion.

3. Groups, networks, organization

Types of groups and their roles, networks, leadership, bureaucracy.

4. Social inequalities and social stratification

Systems of stratification, mobility.

5. Global inequalities

Countries' classifications, World Systems Approach, global stratification, poverty.

6. Race and ethnicity

Intergroup relations, discrimination, minorities.

7. Gender, sexuality, and the family

Functions of family, socialization into gender roles, gender inequality

8. Government and politics, power and authority

Forms of governmen, nation state and citizenship, breakdown of power

9. Work and the economy

Types of societies, capitalism vs socialism, social integration, alienation, rationalization

10. Religion

Religion as a social institution, secularization

Literatura: (tylko po angielsku)

Key readings:

Anthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press 2009.

John J. Macionis, Sociology, Upper Saddle River, NJ : Pearson-Prentice Hall 2005.

1. Introduction

Giddens, Chs. 1-4; Macionis, Chs. 1-2

2. Culture

Macionis, Ch. 3

3. Groups, networks, organization

Giddens, Ch. 5, 16; Macionis, Chs. 6-7

4. Social stratification

Giddens, Ch. 9; Macionis, Ch. 10-11

5. Global inequalities

Giddens, Ch. 11; Macionis, Ch. 12

6. Race and ethnicity

Giddens, Ch. 13; Macionis, Ch. 14

7. Gender, sexuality and family

Giddens, Ch. 7, 12; Macionis, Ch. 13, 18

8. Government and politics

Giddens, Ch. 20; Macionis, Ch. 17

9. Work and the economy

Giddens, Ch. 18; Macionis, Ch. 16

10. Religion

Giddens, Ch. 14; Macionis, Ch. 19

Additional readings:

- Jenny Edkins, Maja Zehfuss eds., Global Politics. A New Introduction, Routledge, London-New York 2008.

- Robin Cohen, Paul Kennedy, Global Sociology, Palgrave Macmillan 2007.

- Bill McSweeney, Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge University Press 2004

- Max Weber, The three types of legitimate rule, “Berkeley Publications in Society and Institutions” 1958, vol. 4, No. 1.

- Charles Tilly, The Politics of Collective Violence, Cambridge University Press 2003

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students will acquire the knowledge of key sociological concepts and theories that are relevant for international relations, with the emphasis on the "scientific approach". They will be encouraged to analyse and interpret data presented. Their understanding of the social processes should become deeper and more systematic.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The final grade will be based on the written exam (text).

Up to 30% of that grade can be contributed based on the student's in-class participation.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.