Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i ustrój PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP34 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo i ustrój PRL
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie organizacji i funkcjonowania ustroju politycznego oraz funkcji prawa w PRL.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla II, III, IV, V roku studiów. Liczba godzin: 30.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa.

1. Geopolityczne uwarunkowania powstania PRL. Koalicja antyniemiecka: USA, Wielka Brytania i ZSRR. Ich plany podziału wpływów w powojennej Europie. Jałta, Poczdam.

2. Powstanie Polski Ludowej. Rząd polski na emigracji i jego plany odbudowania państwa polskiego. Możliwość realizacji tych planów. PKWN, jego powstanie i plany politczno-ustrojowe dotyczące powojennej Polski. Rola ZSRR w realizacji tych planów.

3. PRL w obozie państw socjalistycznych. Stosunki wewnętrzne w obozie. Pozycja i rola ZSRR. Przymusowy charakter tego uczestnictwa i jego konsekwencje: doktrynalne, ustrojowe, ekonomiczne, polityczne, kulturowe. Przemiany w stosunkach wewnętrznych obozu państw socjalistycznych.

4. Ustrój państwowy PRL. Źródła prawa państwowego. Konstytucja, ustawy, akty wykonawcze, okólniki, prawo powielaczowe. Kontrola przestrzegania prawa.

5. Ustrój społeczno-gospodarczy. Nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna. Sektory gospodarki narodowej: państwowy, spółdzielczy, prywatny.

6. Ustrój polityczny. Organizacja władz, jej przemiany oraz funkcjonowanie. Podział władzy. Relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą. System partyjny.

7. Prawa i wolności jednostki. Ich socjalistyczna koncepcja. Katalog. Funkcje, aspekt propagandowy, gwarancje formalne i materialne.

8. Kontrola przestrzegania przez władze praw i wolności jednostki.

9. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, centralnej i lokalnej. Organy kolegialne i jednoosobowe. Kontrola działalności administracji.

10. Organizacja wymiaru sprawiedliwości. Sądy, Komisja Arbitrażowa, Prokuratura, Adwokatura, Notariat. Problem niezawisłości sądownictwa.

11. Prawo i postępowanie karne, ich socjalistyczne cechy.

12. Prawo i postępowanie cywilne, ich funkcja w ustroju socjalistycznym.

13. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

14. Charakterystyka ogólna i ocena ustroju i prawa PRL.

Literatura:

1. Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej. Warszawa 2000,

2. Czubiński A., Polska i Polacy po II wojnie światowej 1945-1989, Poznań 1998

3. Friszke A., Polska, Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.