Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo do informacji i ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA78 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo do informacji i ochrona danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot łączy w sobie dwa tematy, których wspólnym mianownikiem jest prawny aspekt obrotu informacją. W pierwszym przypadku chodzi o informacje dotyczącą funkcjonowania podmiotów władzy publicznej, w drugim administracyjnoprawna ochrona informacji dotyczących jednostki. Elementem wspólnym obu zagadnień jest kwestia udostępniania bądź ograniczenia dostępu do danych osobowych o osobach pełniących funkcje publiczne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przybliżenie problematyki związanej z gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem informacji, głównie przez podmioty publiczne. Dostęp do informacji publicznej jest elementem jawności życia publicznego. Z kolei ochrona danych osobowych to jedno z ważniejszych praw konstytucyjnych. Oba prawa coraz częściej znajdują się w konflikcie. Celem zajęć jest m. in. wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy tymi prawami

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa do informacji. Prawo do informacji w Konstytucji i aktach międzynarodowych

2. Informacja publiczna - zakres pojęciowy

3. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji

4. Procedura dostępu do informacji, orzecznictwo

5. Zakres pojęcia prywatności i prawa do ochrony danych osobowych

6. Pojęcie danych osobowych, administratora danych i zbioru danych

7. Zasady przetwarzania danych osobowych

8. Zabezpieczenie danych

9. Rejestracja zbiorów danych, uprawnienia GIODO

10. Ochrona danych w poszczególnych sektorach (banki, ubezpieczenia itp.)

11. Prawo do informacji a ochrona danych - rozstrzyganie kolizji

12. Prawo do informacji i ochrona danych w orzecznictwie ETPC i ETS

Literatura:

Literatura przedmiotu:

1. M. Jaśkowska - Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002

2. T. R. Aleksandrowicz - Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis 2002

3. A. Mednis - Prawo do prywatności a interes publiczny, Wolters Kluwer, 2006

4. A. Mednis - Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wyd. prawnicze 1999

5. E. J. Bloustein Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser, w: New York University Law Review, vol. 39, 1964;

6. A. Etzioni The limits of privacy, New York 1999;

7. D. H. Flaherty Towards the year 2000 - the emergence of surveilance societies in the Western World;

8. H. Gross The concept of privacy, New York University Law Review, Vol.42 1967;

9. W. L. Prosser Privacy, California Law Review, volume 48/1960;

10. S. Rodin Individual Participation in Electonic Data Processing, Information Technology and Service-Orientation of Public Administration, Kassel, November 1988;

11. J.J. Thomson The right to privacy. (w:) Philosophy and Public Affairs, 1975;

12. R. Wacks Privacy, Dartmouth 1993;

13. S. D. Warren, L. D. Brandeis The right to privacy. "Harvard Law Review", vol.IV/1890;

14. A. F. Westin Privacy and Freedom, New York 1967;

Efekty uczenia się:

Zadaniem kursu jest opanowanie całości wiedzy w zakresie prawa do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych, w tym nie tylko podstawowych pojęć z obu zakresów, ale również praktycznych aspektów proceduralnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga obecności i aktywności na zajęciach, do uzyskania oceny wymagane jest napisanie kolokwium lub ustna odpowiedź.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.