Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Criminal Investigation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK123 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Criminal Investigation
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w języku angielskim.


W ramach zajęć analizowane są aspekty organizacyjne, praktyczne oraz prawne śledztw kryminalnych na przykładzie szczegółowych zagadnień z zakresu tej tematyki.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

W ramach zajęć analizowane są aspekty organizacyjne, praktyczne oraz prawne śledztw kryminalnych na przykładzie szczegółowych zagadnień z zakresu tej tematyki.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy obszaru kryminalistyki i prawa obejmującego ogólne i szczegółowe zagadnienia związane z tematyką śledczą. Na zajęciach omawiane są różne podejścia do prowadzenia śledztw, głównie w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu – za każdym razem w oparciu o konkretne rozwiązania przyjmowane w kraju i zagranicą. Każde prezentowane rozwiązanie przedstawiane jest przez pryzmat skutków związanych z jego wykorzystaniem - także dla postępowania sądowego. Podstawowym celem zajęć jest zorientowanie studentów w metodach pracy śledczej organów ścigania w kontekście ich skuteczności oraz legalności. Ponadto studenci uzyskują wiedzę o poszczególnych czynnościach procesowych, analizują ich przydatność w praktyce śledczo-sądowej oraz dyskutują nad wartością dowodową uzyskanych środków dowodowych.

W toku semestru równolegle do omawiania lektur i studiów przypadku studenci będą prowadzili własne śledztwo testując rozwiązania omawiane w trakcie zajęć.

Literatura:

Materiały przekazywane przez prowadzącego w toku zajęć.

Wybrana literatura:

Newburn, T., Williamson, T., & Wright, A. (Eds.). (2012). Handbook of criminal investigation. Routledge.

D.K.Rosmo (red.), Criminal Investigative Failures, CRC Press, 2009;

K. M. Hess, C. H. Orthmann, H. L. Cho, Criminal Investigation, Delmar Cengage Learning, 2016;

J. Osterburg, R. H. Ward, Criminal Investigation. A Method for Reconstructing the Past, Anderson, 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Zna zarówno podstawowe jak i szczegółowe pojęcia z poszczególnych dziedzin taktyki kryminalistycznej

2. Rozumie znaczenie pracy śledczej dla wymiaru sprawiedliwości.

3. Poznaje wybrane czynności procesowe.

Umiejętności:

1. Umie ocenić trafność i legalność prowadzonych czynności śledczych.

2. Umie dokonać wstępnej analizy poprawności działań śledczych.

3. Umie przeanalizować przydatność poszczególnych czynności procesowych w praktyce śledczo-sądowej.

4. Umie oceniać wartość dowodową uzyskanych środków dowodowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wymagające obecności na zajęciach w sali i poza nią (ćwiczenia) jak i systematycznego zapoznawania się z materiałami (lektury, materiały wideo lub audio)

2. Test pytań otwartych oraz studium przypadku - forma pisemna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.