Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internacjonalizacja prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK79 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internacjonalizacja prawa karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Prawo karne międzynarodowe stanowi część prawa karnego z właściwymi dla tej dziedziny problemami zasad odpowiedzialności indywidualnej, treści bezprawia i procedur pociągania do odpowiedzialności przez postępowanie sądowe i współpracę w sprawach karnych. Argumentem przemawiającym na rzecz takiego podejścia jest wyniesienie na płaszczyznę ponadnarodową rozpoznania statusu osoby ludzkiej i wspólnego przeciwdziałania jego deprywacji, jak również internacjonalizacja zasad prawnokarnych i prawnych. Prawo karne międzynarodowe opiera się na źródłach właściwych dla prawa międzynarodowego publicznego, w związku z tym przyjmujemy za prawidłowe posługiwanie się metodami odczytania norm i ich wykładni właściwymi dla prawa międzynarodowego publicznego. Na szczególne zaakcentowanie zasługuje przeobrażenie się zasad i procedur odpowiedzialności oraz sposobu korzystania ze źródeł prawa w związku z twórczym napięciem między tradycja systemu civil law i common law, ukazując problemy, skutki i nowatorstw

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa

I. Podstawy prawa karnego międzynarodowego, w szczególności

1. Pojęcie prawa karnego międzynarodowego. Metoda prawnoporównawcza i jej aplikacja do prawa karnego międzynarodowego

2. Metody wykładni i stosowania prawa karnego międzynarodowego (napięcie między tradycją civil law i common law)

II. Legitymizacja prawa karnego międzynarodowego, w szczególności

1. Sprawiedliwość karna i sprawiedliwość tranzycyjna jako forma odpowiedzi na poważne naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego.

2. Jurysdykcja uniwersalna a ideał rządów prawa

3. Problemy legalizmu zasad odpowiedzialności indywidualnej

4. Zasady kryminalizacji przestępstw międzynarodowych

5. Rozwój uprawnień ofiar przestępstw międzynarodowych

III. Przestępstwa międzynarodowe

IV. Zasady odpowiedzialności indywidualnej w prawie karnym międzynarodowym

V. Postępowanie w sprawach przestępstw międzynarodowych, w szczególności

1. Zasady jurysdykcji i współpracy w sprawach karnych

2. Zasada komplementarności

VI. Zasady międzynarodowego procesie karnego

VII. Uczestnicy międzynarodowego procesu karnego

VIII. Dowody i reguły postępowania dowodowego w międzynarodowym procesie karnym

IX. Przebieg postępowania przed międzynarodowymi sądami karnymi

X. Polska jako uczestnik międzynarodowej współpracy w sprawach karnych

Literatura:

1. L. Gardocki, Zarys prawa karnego międzynarodowego, PWN, Warszawa 1985

2. M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, Zakamycze 2004

3. J. Izydorczyk, P. Wiliński, Międzynarodowy Trybunał Karny, Zakamycze 2004

4. http://www.icc-cpi.int/home.html

5. http://www.hrw.org/doc/?t=justice

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Królikowski
Prowadzący grup: Michał Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.