Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to comparative law - theory and practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM24 Kod Erasmus / ISCED: 10.905 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Introduction to comparative law - theory and practice
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

The classes are open to both Polish and foreign exchange students (Erasmus and bilateral cooperation agreements with the University of Warsaw). Knowledge of English at least at the B2 level is required (there is no need for the formal certification). It is desirable but not necessary to have the general knowledge about private law (optimally a course in the civil and possibly in the commercial law) and command of languages other than English, in particular German and/or French.

Skrócony opis:

Comparative law is a research method applied in the science of law which consists in an identification of similarities and differences occurring in the legal systems of different states. The comparative method has various objectives: in particular it is applied in science, litigation practice and legislative works.

The course aims at making an introduction to the theory and practice of comparative research in the field of private law. Polish law serves as the point of departure; primarily considered will be the continental (civil law) systems of private law and to a lesser extent also the common law.

Pełny opis:

Comparative law is a research method applied in the science of law which consists in an identification of similarities and differences occurring in the legal systems of different states. The comparative method has various objectives: in particular it is applied in science, litigation practice and legislative works.

The course aims at making an introduction to the theory and practice of comparative research in the field of private law. Polish law serves as the point of departure; primarily considered will be the continental (civil law) systems of private law and to a lesser extent also the common law.

Literatura:

In English

1) K. Zweigert, H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press Oxford 1998 (repr. 2011)

2) The Oxford Handbook of Comparative Law, red. M. Reimann, M. Zimmermann, Oxford 2006

3) W. Hug, The History of Comparative Law, “Harvard Law Review” Vol. 45, No. 6 (Apr., 1932), s. 1027 i n.

4) P. de Cruz, A Modern Approach to Comparative Law, Boston 1993

5) M. A. Glendon, M. W. Gordon, P. G. Carozza, Comparative Legal Traditions in a Nutshell, St. Paul 1999

6) H.P. Glenn, Legal Traditions in the World. Sustainable Diversity in Law, Oxford 2007

7) J. Gordley, An Introduction to the Comparative Study of Private Law: Readings, Cases, Materials, Cambridge 2006

In Polish

1) M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

2) J. Poczobut, Uwagi o tłumaczeniu tekstów prawa prywatnego międzynarodowego – na przykładzie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, z. 2

3) R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, wyd. 9, Kraków 2008

4) Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, wyd. 8, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

1. Knowledge

a) The student knows the notion, functions and objectives of comparative law

b) The student knows the basic methods of comparative law

c) The student characterizes the main macro systems of private law in the world

2. Skills

a) The student distinguishes the basic methods of comparative law

b) The student applies the basic methods of comparative law

c) The student determines the origin of particular legal institutions

3. Approach

a) The student detects the connections between Polish private law and other legal systems

b) The student understands the differences and similarities between particular legal systems

c) The student appreciates and reasons the variety of the systems of private law in the world

Metody i kryteria oceniania:

Constant evaluation, current preparation for the class, activity, attendance control

grading

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Prawo porównawcze jest metodą badawczą stosowaną w nauce prawa, która polega na identyfikacji podobieństw i różnic występujących w systemach prawa różnych państw. Metodę porównawczą stosuje się w różnych celach, w szczególności zaś w celu naukowym, praktycznym i legislacyjnym. Celem konwersatorium jest wprowadzenie do teorii i praktyki badań prawno-porównawczych w dziedzinie prawa prywatnego. Za płaszczyznę odniesienia będzie przyjęte prawo polskie, natomiast szczególnie uwzględnione zostaną germańskie systemy prawa prywatnego.

Pełny opis:

Rozwój obrotu prawnego Polski z innymi państwami, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, w sprawach z zakresu prawa prywatnego, powoduje wzrost znaczenia badań prawno-porównawczych, których przedmiotem jest krajowe oraz obce prawo materialne, procesowe i kolizyjne. Konwersatorium dotyczy węzłowych zagadnień z zakresu prawa porównawczego, ze szczególnym uwzględnieniem głównych makrosystemów prawa w Europie, w ich zaś ramach – systemów prawnych, które składają się na germańską rodzinę prawa. Jego celem jest wprowadzenie do teorii i praktyki badań prawno-porównawczych w dziedzinie prawa prywatnego.

Spis tematów wykładu

Konwersatorium dotyczy węzłowych zagadnień porównawczego prawa prywatnego. W jego ramach zostaną podjęte w szczególności następujące tematy:

1) pojęcie prawa porównawczego,

2) historia prawa porównawczego,

3) funkcje i cele prawa porównawczego,

4) teoretyczne i praktyczne prawa porównawczego,

5) systematyka makrosystemów prawa prywatnego na świecie,

6) charakterystyka germańskich systemów prawa prywatnego,

7) związki polskiego prawa prywatnego z prawem germańskim

8) pochodzenie oraz różnice w unormowaniu niektórych instytucji prawa prywatnego.

Literatura:

Literatura zalecana do zaliczenia konwersatorium

1) M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

2) M. Martinek, J. Poczobut, Doświadczenia Niemiec i Szwajcarii w kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003 z. 4

3) M. Martinek, J. Poczobut, Modernizacja prawa zobowiązań w niemieckim kodeksie cywilnym – przesłanki, przegląd rozwiązań, krytyka, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007

4) M. Martinek, J. Poczobut, Friedrich Karl von Savigny (1779-1861). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007 z. 1

5) M. Martinek, J. Poczobut, Otto von Gierke (1841-1921). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008 z. 2

6) M. Martinek, J. Poczobut, Rudolf von Jhering (1818-1892). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009 z. 1

7) M. Martinek, J. Poczobut, Karl Larenz (1918-1992). Życie i dzieło, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010 z. 1

8) J. Poczobut, Uwagi o tłumaczeniu tekstów prawa prywatnego międzynarodowego – na przykładzie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, z. 2

9) Prawo francuskie, red. A. Małachowska, t. I – Warszawa 2004, t. II – Warszawa 2005

10) R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, wyd. 9, Warszawa 2008

11) R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, wyd. 10, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.