Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Principles of environmental policy and law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM55-ERA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Principles of environmental policy and law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest dyskutowanie zagadnień prawa środowiska z perspektywy zasad systemu międzynarodowego prawa środowiska. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje zagadnienia zarządzania środowiskiem, z położeniem akcentu na analizę zagadnień systemowych prawa środowiska i orzecznictwa sądownictwa międzynarodowego w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest przedstawianie i dyskutowanie zagadnień systemowych globalnego zarządzania środowiskiem w świetle wielostronnych konwencji międzynarodowych. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje zasady międzynarodowego prawa środowiska, z położeniem akcentu nie tylko na analizę zagadnień instytucjonalnych, ale też materialnych sektorowego zarządzania materią środowiska. Omawiane są podstawy traktatowe polityki społeczności międzynarodowej w dziedzinie środowiska oraz cele i zasady tej polityki; kolejno dyskutowane są orzeczenia sądów międzynarodowych w sprawach środowiska; zajęcia kończy omawianie zagadnień odpowiedzialność i sankcji w prawie środowiska.

Literatura:

A. Kiss, D. Shelton, Guide to International Environmental Law, Leiden/Boston 2007; P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 2007; J. Holder, M. Lee, Environmental Protection, Law and Policy, Cambridge 2007;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć konwersatoryjnych student:

- potrafi przedstawić system polityki społeczności międzynarodowej globalnego zarządzania środowiskiem;

- wyjaśnia zagadnienia systemowe międzynarodowego prawa środowiska;

- analizuje akty międzynarodowego prawa środowiska;

- analizuje orzecznictwo sądów międzynarodowych dotyczące zagadnień związanych z prawem środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 proc. oceny końcowej, na którą składa się również w 50 proc. ocena z prezentacji zagadnień międzynarodowego prawa środowiska wybranych przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kenig-Witkowska
Prowadzący grup: Maria Kenig-Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kenig-Witkowska
Prowadzący grup: Maria Kenig-Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)