Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC019A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Złożony egzamin z prawa cywilnego I oraz prawa cywilnego IIa i IIb.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiane prawo cywilne, a zatem zarówno odnosi się do norm prawnych zawartych w kodeksie cywilnym, jak i np. w kodeksie spółek handlowych.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień podejmowanych na zajęciach wynika z bieżących problemów prawa cywilnego powstających w praktyce orzeczniczej i podnoszonych w literaturze.

W związku z tym problematyka podejmowana na zajęciach jest zmienna.

Pod względem przedmiotowym zajęcia lokują się w płaszczyźnie zagadnień należących do:

1) prawa zobowiązań,

2) części ogólnej prawa cywilnego,

3) prawa rzeczowego,

4) prawa spadkowego,

5) prawa rodzinnego,

6) prawa własności intelektualnej,

7) prawa handlowego,

8) prawa papierów wartościowych,

9) prawa bankowego prywatnego.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo zadawane są studentom przed każdymi zajęciami i są uwarunkowane tym, jakie zagadnienia stanowią przedmiot danych zajęć.

Ponadto każdy student zapoznaje się z literaturą, która jest niezbędna do przygotowania pracy magisterskiej na wybrany temat.

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach seminarium student:

a) pogłębia wiedzę teoretyczną z zakresu jego przedmiotu, konieczną do prawidłowego opanowania jego materii, a także do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawionej pracy magisterskiej.

Ponadto przedstawiana na zajęciach prezentacja (m.in. z wybranych tematów pracy magisterskiej) jest również brana pod uwagę w ocenie końcowej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Beata Janiszewska, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Wojciech Kocot, Marcin Krajewski, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Beata Janiszewska, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Wojciech Kocot, Krzysztof Pietrzykowski, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Jacek Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.