Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC039A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Gotowość przygotowania pracy magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest postępowanie cywilne, czyli ta część prawa, która normuje sądowe procedury dochodzenia praw i interesów prawnych, a także ich obrony przez zainteresowane podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki prawne, korzystające z podmiotowości prawa cywilnego).

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień podejmowanych na zajęciach wynika z:

1) bieżących problemów postępowania cywilnego powstających w praktyce orzeczniczej i podnoszonych w literaturze; oraz

2) tematyki poszczególnych prac magisterskich

W związku z tym problematyka podejmowana na zajęciach jest zmienna.

Pod względem przedmiotowym zajęcia lokują się w płaszczyźnie zagadnień należących do:

1) postępowania rozpoznawczego (proces i postępowanie nieprocesowe);

2) postępowanie zabezpieczające;

3) postępowanie egzekucyjne;

4) międzynarodowe postępowanie cywilne;

5) europejskie prawo procesowe cywilne;

6) mediacja i sądownictwo polubowne.

Literatura:

Literatura zadawana jest studentom przed każdymi zajęciami i jest uwarunkowana tym, jakie zagadnienia stanowią przedmiot danych zajęć;

Ponadto każdy student zapoznaje się z literaturą, która jest niezbędna do przygotowania pracy magisterskiej na wybrany przez niego temat

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach seminarium (postępowanie cywilne) student:

a) pogłębia wiedzę teoretyczną z zakresu tego przedmiotu, konieczną do prawidłowego opanowania tego przedmiotu, a także do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

c) przygotowuje pracę magisterską

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawianych fragmentów pracy magisterskiej

Ponadto przedstawiana na zajęciach prezentacja (z wybranych tematów) jest również brana pod uwagę w ocenie końcowej.

Sposób zaliczenia: lista obecności, aktywność na zajęciach oraz przygotowywanie kolejnych etapów pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ereciński
Prowadzący grup: Piotr Rylski, Andrzej Wach, Karol Weitz, Tadeusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.