Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPM020A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studentów IV roku studiów do wyboru tematu pracy magisterskiej. Zakres rzeczowy problematyki będącej przedmiotem prawa europejskiego obejmuje generalnie materię prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej, jak też tematykę z pogranicza publicznego prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, jako organizacji międzynarodowej.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studentów IV do wybrania tematu badań, zebrania bibliografii i napisania pracy magisterskiej z dziedziny europejskiego prawa instytucjonalnego i materialnego. Jedna trzecia zajęć poświęcona jest warsztatowi badawczemu i zasadom i technikom pisania pracy naukowej. Studenci przygotowują prezentacje oraz piszą krótkie (ok. 3000 znaków) eseje.

W warstwie merytorycznej zajęcia poświęcone są przedstawianiu i dyskutowaniu zagadnień prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej wybranym przez poszczególnych uczestników seminarium.

Literatura:

Podawana na zajęciach i indywidualnych konsultacjach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć seminaryjnych na IV roku student:

potrafi przedstawić pole badawcze, które chciałby uczynić przedmiotem swoich badań w procesie przygotowania pracy magisterskiej._

Seminarium z zakresu prawa Unii Europejskiej ma za zadanie:

1) rozszerzyć wiedzę studentów ze wspomnianej dziedziny, z uwzględnieniem aktualnych tendencji i wydarzeń,

2) umożliwić studentom korzystanie z orzecznictwa jako podstawowego źródła poznania i interpretowania prawa UE,

3) zapoznać studenta z metodologią przygotowania i sporządzania pracy magisterskiej,

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 proc. oceny końcowej, na którą składa się również w 50 proc. ocena z prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka, Robert Grzeszczak, Maria Kenig-Witkowska, Anna Zawidzka-Łojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.