Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia prawa - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP059A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

wykłady - geneza socjologii, jej podstawowe zagadnienia i główne nurty badawcze. Miejsce problematyki prawniczej w nauce socjologii i w życiu społecznym. Przedmiot, zadania i metody socjologii prawa. Klasycy socjologii prawa i ich idee. Związki prawa z różnymi dziedzinami życia społecznego. Postawy wobec prawa i ich uwarunkowania. Społeczne funkcje i dysfunkcje prawa. Naukowa polityka prawa. Typy kontroli społecznej i kontroli prawnej. Pluralizm prawa w ujęciu prawniczym i socjologicznym. Prawomocność systemów prawnych. Rządy prawa w społeczeństwie obywatelskim.

ćwiczenia - omówienie i rozszerzenie problemów - przedmiot i cele socjologii prawa, socjologiczne ujęcie prawa, społeczne działanie prawa, postawy wobec prawa, funkcje i dysfunkcje prawa, kontrola społeczna i kontrola prawna, prawo jako wartość, prawo w czasie zmiany systemowej, naukowa polityka prawa

Cele przedmiotu: dostarczenie podstawowych wiadomości o socjologii prawa i jej najważniejszych ustaleniach; ukazanie znaczenia wiedzy socjologiczno-prawnej w edukacji prawniczej; zapoznanie studentów ze społecznymi czynnikami warunkującymi treść prawa i sposób jego stosowania oraz z czynnikami wpływającymi na życie społeczne i stosunki międzyludzkie; przedstawienie - na konkretnych przykładach - roli jaką pełni i może pełnić prawo jako instrument oddziaływania społecznego.

Celem ćwiczeń jest utrwalenie wiadomości i przedyskutowanie najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem prawa w społeczeństwie.

Metoda nauczania: wykład i ćwiczenia nieobowiązkowe

wykład - usystematyzowane przekazywanie studentom treści programowych; ćwiczenia - analiza tekstów źródłowych z literatury przedmiotu, wygłaszanie przez studentów referatów, dyskusje panelowe na temat wybranych problemów, ustne i pisemne sprawdziany stopnia opanowania przekazywanej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kojder
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński, Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński, Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński, Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.