Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - państwo i prawo wobec zmian klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F060 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - państwo i prawo wobec zmian klimatu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy wyniesionej przez studentki i studentów z przedmiotu doktryny polityczno-prawne i odniesienie ich do problemów takich, jak polityka klimatyczna, wyzwania cywilizacyjne i przeobrażenia ustrojowe. Wspólnym mianownikiem tych zagadnień są zaś zmiany klimatyczne.


Analizy teorii i zjawisk będziemy dokonywać z perspektywy ekologii społecznej. Powiązanie ze sobą środowiska oraz prawa i polityki ma pozwolić na zrozumienie istoty problemów i wyzwań XXI w.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Od katastrofy klimatycznej, przez automatyzację pracy, aż po upadek demokracji liberalnej współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, które wymagają odpowiedniej organizacji życia społecznego. Kluczem do tych rozważań są prawo i polityka oraz ich związki z szeroko pojętym środowiskiem.

Stąd też analizy teorii i zjawisk będziemy dokonywać z perspektywy ekologii społecznej. Pozwoli to na zrozumienie istoty problemów i wyzwań XXI w.

Pełny opis:

Wykorzystując wiedzę wyniesioną z przedmiotu kursowego doktryny polityczno-prawne, studentki i studenci są gotowi do analizy politycznych i prawnych aspektów największych problemów XXI w. takich, jak zagrożenia ekologiczne, przemiany cywilizacyjne, etyczny i prawny status zwierząt czy dewaluacja instytucji praw człowieka.

Wychodząc od teorii ekologii społecznej, która zakłada, że normy prawne i organizacja życia społecznego mają wpływ na środowisko, ale i odwrotnie – środowisko ma również wpływ na kształt instytucji i treść norm, seminarium ma pozwolić na ukazanie problemów prawa i polityki w pełnym planie.

Pośród zagadnień pojawiających się na zajęciach szczególne miejsce przypadnie polityce klimatycznej i środowiskowej oraz instytucjom prawnym służącym ich prowadzeniu. Uwagę należy poświęcić przy tym także prawom człowieka i statusowi mniejszości, zagrożeniu populizmem i tzw. zwrotem antyśrodowiskowym, rosnącej pozycji autorytaryzmu, czy wreszcie wyzwaniom legislacyjnym związanym z postępem sztucznej inteligencji.

Szczegółowy wybór tematów seminarium zależy od preferencji i zainteresowań studentów.

Zajęcia otwierać będzie krótkie wprowadzenie prowadzącego, a następnie krótki referat studentki bądź studenta na wybrany przez siebie temat. Następnie uczestnicy seminarium przeprowadzą dyskusję moderowaną przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura wprowadzająca odnosząca się krótko do tematów seminarium:

M. Popkiewicz, A. Kardaś, S.P. Malinowski, Nauka o klimacie, Katowice 2019

J.H. Lorenzi, M. Berrebi, Przyszłość naszej wolności, Warszawa 2019

R. Fucks, W obronie naszej wolności, Warszawa 2018

Szczegółowa literatura zależy od wyboru poszczególnych tematów i zostanie przedstawiona studentkom i studentom przez prowadzącego.

W zależności od tematu studentkom i studentom zostaną zaproponowane teksty filozoficzne, analizy i opracowania, artykuły i monografie naukowe, a także wybrane orzecznictwo oraz akty prawne.

Efekty uczenia się:

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy wyniesionej przez studentki i studentów z przedmiotu doktryny polityczno-prawne (a także przedmiotów dogmatycznych) i odniesienie ich do współczesnych zjawisk takich, jak zmiany klimatyczne, wyzwania cywilizacyjne i przeobrażenia ustrojowe.

Analiza ma pozwolić na zrozumienie znaczenia oraz wzajemnych związków prawa i polityki oraz ekologii w kontekście problemów XXI w., a także identyfikacji i krytycznej analizy różnych zjawisk społecznych.

Jednocześnie formuła seminarium ma nauczyć studentów samodzielnego opracowywania i prezentowania interesujących ich tematów oraz prowadzenia otwartej, racjonalnej debaty na temat prawa i polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatu z uwzględnieniem aktywności w dyskusjach na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Błaszczyk
Prowadzący grup: Cezary Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.