Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Europejskie prawo inwestycji zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F080
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Europejskie prawo inwestycji zagranicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Seminarium specjalizacyjne przeznaczone dla studentów zainteresowanych praktycznymi aspektami europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego (publicznego) i inwestycyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z praktyką funkcjonowania Polski i Unii Europejskiej w Światowej Organizacji Handlu, sporami inwestycyjnymi oraz międzynarodową polityką handlową.

Podczas seminarium uczestnicy będą także analizowali orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, WTO oraz międzynarodowych trybunałów arbitrażowych rozstrzygających spory inwestycyjne.

Pełny opis:

Program seminarium obejmuje m.in.:

1) analizę orzeczeń paneli i Organu Apelacyjnego WTO (wybranych przez uczestników);

2) analizę orzecznictwa TSUE związanego z unijną polityką handlową i inwestycyjną; analizę orzeczeń paneli rozstrzygających spory dotyczące umów handlowych pomiędzy UE a państwami trzecimi;

3) analizę postanowień umów inwestycyjnych i dotyczącego ich orzecznictwa trybunałów arbitrażowych;

4) case-study – analiza spraw z zakresu polityki handlowej (np. wojen handlowych) i inwestycyjnych;

5) analizę orzeczeń trybunałów arbitrażowych;

6) analizę umów zawieranych i negocjowanych przez UE z zakresu wspólnej polityki handlowej (w tym inwestycyjnej).

Wybór poszczególnych zagadnień będzie dokonywany na początku zajęć w oparciu o szczegółowe zainteresowania uczestników.

Metody i kryteria oceniania:

Referat wygłoszony podczas zajęć + przygotowanie jego pisemnej wersji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Magdalena Słok-Wódkowska
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz, Magdalena Słok-Wódkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Magdalena Słok-Wódkowska, Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz, Magdalena Słok-Wódkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)