Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P011S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości struktury instytucji administracyjnych w Polsce. Przedmiot stanowi dobre wprowadzenie do przedmiotu postępowanie administracyjne i prawo gospodarcze.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje np. takie zagadnienia teoretyczno-prawne w prawie administracyjnym i dotyczy takich kwestii jak: pojęcie administracji, pojęcie prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa, geneza i rozwój prawa administracyjnego, system źródeł prawa administracyjnego w tym rola i miejsce prawa europejskiego w systemie źródeł prawa i szczegółowych rozstrzygnięć w prawie administracyjnym, teoria organu administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne wykonujące administrację w państwie, normy kompetencyjne, modele organizacyjne administracji publicznej, więzi funkcjonalne w administracji. Część druga dotyczy organizacji i funkcjonowania administracji w Polsce i obejmuje takie kwestie szczegółowe jak: pozycja prawna administracji centralnej, podział terytorialny kraju, pozycja prawna administracji rządowej ogólnej i specjalnej w terenie, problematyka samorządu terytorialnego, status pracowników administracji publicznej, problematyka kontroli administracji ze szczególnym uwzględnieniem roli sądów w funkcjonowaniu administracji. Część trzecia obejmuje teorię prawnych form działania administracji, która jest pomostem łączącym część teoretyczną wykładu z częścią dogmatyczną, obejmującą wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Ta część wykładu jest na ogół autorska, chociaż podręcznik do prawa administracyjnego uwzględnia dosyć szeroki przegląd zagadnień szczegółowych.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: J. Jagielski, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. E. Ura, E.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015,

3. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007;

4. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– umie definiować podstawowe pojęcia prawa administracyjnego

– zna i rozumie organizację systemu administracji w RP

– zna prawne formy działania administracji

– zna ustawy administracyjnego prawa materialnego

– rozumie i odpowiednio interpretuje ustawy z dziedziny prawa administracyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny oraz zaliczenie ćwiczeń. Ocena z egzaminu ustnego stanowi 100 % oceny z przedmiotu. Student musi wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego, znajomością systemu administracji w Polsce, znajomością ustaw materialnego prawa administracyjnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Maksymilian Cherka, Katarzyna Chojecka, Paweł Dąbrowski, Marek Grzywacz, Jacek Jagielski, Aleksander Jakubowski, Jacek Piecha, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Magdalena Śliwa-Wajda, Katarzyna Zalasińska, Dawid Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości struktury instytucji administracyjnych w Polsce. Przedmiot stanowi dobre wprowadzenie do przedmiotu postępowanie administracyjne i prawo gospodarcze.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje np. takie zagadnienia teoretyczno-prawne w prawie administracyjnym i dotyczy takich kwestii jak: pojęcie administracji, pojęcie prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa, geneza i rozwój prawa administracyjnego, system źródeł prawa administracyjnego w tym rola i miejsce prawa europejskiego w systemie źródeł prawa i szczegółowych rozstrzygnięć w prawie administracyjnym, teoria organu administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne wykonujące administrację w państwie, normy kompetencyjne, modele organizacyjne administracji publicznej, więzi funkcjonalne w administracji. Część druga dotyczy organizacji i funkcjonowania administracji w Polsce i obejmuje takie kwestie szczegółowe jak: pozycja prawna administracji centralnej, podział terytorialny kraju, pozycja prawna administracji rządowej ogólnej i specjalnej w terenie, problematyka samorządu terytorialnego, status pracowników administracji publicznej, problematyka kontroli administracji ze szczególnym uwzględnieniem roli sądów w funkcjonowaniu administracji. Część trzecia obejmuje teorię prawnych form działania administracji, która jest pomostem łączącym część teoretyczną wykładu z częścią dogmatyczną, obejmującą wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Ta część wykładu jest na ogół autorska, chociaż podręcznik do prawa administracyjnego uwzględnia dosyć szeroki przegląd zagadnień szczegółowych.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: J. Jagielski, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. E. Ura, E.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015,

3. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007;

4. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2018.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Michał Bałdowski, Maksymilian Cherka, Aleksander Jakubowski, Sebastian Juszczak, Miłosz Kłosowiak, Jarosław Maćkowiak, Jerzy Oppeln-Bronikowski, Dorota Pudzianowska, Zofia Roguska, Joanna Róg-Dyrda, Maciej Sokołowski, Ewa Stefańska, Katarzyna Zalasińska, Katarzyna Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości struktury instytucji administracyjnych w Polsce. Przedmiot stanowi dobre wprowadzenie do przedmiotu postępowanie administracyjne i prawo gospodarcze.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje np. takie zagadnienia teoretyczno-prawne w prawie administracyjnym i dotyczy takich kwestii jak: pojęcie administracji, pojęcie prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa, geneza i rozwój prawa administracyjnego, system źródeł prawa administracyjnego w tym rola i miejsce prawa europejskiego w systemie źródeł prawa i szczegółowych rozstrzygnięć w prawie administracyjnym, teoria organu administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne wykonujące administrację w państwie, normy kompetencyjne, modele organizacyjne administracji publicznej, więzi funkcjonalne w administracji. Część druga dotyczy organizacji i funkcjonowania administracji w Polsce i obejmuje takie kwestie szczegółowe jak: pozycja prawna administracji centralnej, podział terytorialny kraju, pozycja prawna administracji rządowej ogólnej i specjalnej w terenie, problematyka samorządu terytorialnego, status pracowników administracji publicznej, problematyka kontroli administracji ze szczególnym uwzględnieniem roli sądów w funkcjonowaniu administracji. Część trzecia obejmuje teorię prawnych form działania administracji, która jest pomostem łączącym część teoretyczną wykładu z częścią dogmatyczną, obejmującą wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Ta część wykładu jest na ogół autorska, chociaż podręcznik do prawa administracyjnego uwzględnia dosyć szeroki przegląd zagadnień szczegółowych.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: J. Jagielski, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. E. Ura, E.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015,

3. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007;

4. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.