Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola administracji wobec jednostki - kontrola podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S047 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kontrola administracji wobec jednostki - kontrola podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli podatników. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych bezpośrednio i wyłącznie do wykonywania kontroli podatkowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów kontroli podatkowej. Celem jest ukazanie różnych norm prawnych determinujących wykonywanie tej kontroli - zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli.

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów kontroli podatkowej, ale zostaną także przedstawione zagadnienia dotyczące czynności poprzedzające wszczęcie kontroli podatkowej.

Celem jest ukazanie różnych norm prawnych determinujących wykonywanie tej kontroli - zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli.

Szczegółowe zagadnienia:

1. mechanizmy zbierania informacji o podatnikach i ich działalności przez Krajową Administrację Podatkową oraz typowania przypadków wymagających kontroli;

2. czynności sprawdzające i kontrola krzyżowa;

3. wszczęcie kontroli podatkowej, upoważnienie do kontroli, reprezentowanie kontrolowanego;

4. dokonywanie czynności kontrolnych;

5. protokół kontroli;

6. czynności kontrolowanego w przypadku zaakceptowania wyniku kontroli;

7. realizacja wyników kontroli przez Krajową Administrację Skarbową.

Literatura:

1. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020

2. S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, WKP 2019

3. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kontroli podatkowej

- ma pogłębioną wiedzę o procedurach kontroli podatkowej

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu kontroli podatkowej do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze kontroli podatkowej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące kontroli podatkowej związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli podatkowej

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru po zakończeniu przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jagielski, Piotr Przybysz
Prowadzący grup: Piotr Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.