Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polubowne rozwiązywanie sporów w różnych systemach prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S074 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polubowne rozwiązywanie sporów w różnych systemach prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych
Punkty ECTS i inne: 1.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest przedstawienie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązania sporów w różnych systemach prawnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu zawierającego elementy warsztatu będzie ewolucja, mediacji i innych ADR na świecie, a także jej wykorzystanie w różnych sporach prawnych.Mediacja przedstawiona zostanie jako „globalna” metoda rozwiązania sporów prawnych, która jest przedmiotem uregulowań prawnych oraz praktyki w systemie prawa cywilnego, prawa precedensowego oraz w systemach mieszanych. Forma zajęć to połączenie wykładu z elementami warsztatów, polegająca m.in. na udziale studentów w mediacjach i negocjacjach. Ta forma zajęć ma celu połączenie teorii z praktyką. W związku z interaktywną formułą zajęć (elementy warsztatu, dyskusja, praca w grupach) studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa.

Pełny opis:

Forma zajęć to połączenie wykładu z elementami warsztatów, polegająca na udziale studentów w mediacjach i negocjacjach. Forma ta ma celu połączenie teorii z praktyką. W związku z interaktywną formułą zajęć

(elementy warsztatu, dyskusja, praca w grupach) studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa. W zajęciach bardzo przydatna jest wiedza w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i prawa pracy czy prawa międzynarodowego. Ze względu na to to, że materiały do zajęć będą głównie w języku angielskim, znajomość j. angielskiego jest bardzo wskazana.

Zajęcia są poświęcone są polubownym metodom rozwiązywania sporów prawnych na świecie w tym mediacjom i innym ADR. Mediacja przedstawiona zostanie jako „globalna” metoda rozwiązania sporów prawnych, która jest przedmiotem uregulowań prawnych oraz praktyki w systemie prawa cywilnego, prawa precedensowego oraz w systemach mieszanych. Przedmiotem wykładu zawierającego elementy warsztatu będzie ewolucja, mediacji i innych ADR na świecie, a także jej wykorzystanie w różnych sporach prawnych. Podejście do rozwiązywania sporów zależy także od różnic kulturowych, które będą także przedmiotem zajęć. W ramach zając zostaną przedstawione aspekty prawne, teoretyczne i praktyczne alternatywnych w stosunku do postępowań sądowych, metod rozwiązywania sporów prawnych, w różnych krajach. Zajęcia obejmą podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania ADR m.in. w Polsce, Skandynawii, Stanach Zjednoczonych, w Azji. W czasie zajęć studenci zapoznają się z podejściem do rozwiązywania sporów prawnych wykorzystującym dialog, współpracę i holistyczne podejście do problemów klienta.

Literatura:

Literatura

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, wyd. III, Warszawa 2018;

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna podstawowe pojęcia dot. mediacji i innych ADR w tym arbitrażu

Ma wiedzę praktyczną na temat podstawowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów prawnych

Zna podstawowe różnice pomiędzy systemami prawnymi

Poznaje wpływ różnic kulturowych na rozwiązywanie sporów prawnych

Ma wiedzę o rozwiązaniach prawnych dotyczących ADR w różnych krajach

Potrafi przeprowadzić analizę i interpretację przepisów dotyczących ADR

Ma wiedzę na temat różnic pomiędzy mediacjami, arbitrażem oraz postępowaniem przed sądem

Uczy się pracy w groupie

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach 30%

Krótkie opracowanie pisemne w ciągu semestru 20%

Test końcowy 50%

W czasie zajęć wymage są obecności. Dopuszczalna liczba nieobecności bez usprawiedliwienia - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bosiacki, Ewa Gmurzyńska, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.