Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska (aspekty prawno-porównawcze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S110 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska (aspekty prawno-porównawcze)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

przedmiotem wykładu jest problematyka prawa ochrony środowiska w ujęciu prawno-porównawczym.Punktem wyjścia są zasady prawa ochrony środowiska i ich relacja do zasad prawa międzynarodowego i prawa UE.

Omówione będą zagadnienia prawa materialnego w odniesieniu do ochrony powietrza atmosferycznego,ochrony przyrody ochrony morza Bałtyckiego i prawa horyzontalnego dotyczącego dostępu do informacji ,prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz udziału w procesach decyzyjnych.Omówione będą kwestie regulacji prawnych w UE w odniesieniu do wymienionych dziedzin oraz prawa międzynarodowego min dot. ochrony powietrza zmian klimatu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo ochrony środowiska wymaga podejścia zarówno międzynarodowego jaki i oceny włączania do prawa krajowego dorobku UE.Niezbędne jest również omówienie kwestii powstających sporów oraz ich rozstrzygania.

Bardzo ważnym aspektem jest omówienie orzeczeń TSUE jak i ETPCz na podstawie wybranych przykładów

Pełny opis:

Wykład obejmować będzie ocenę stanu środowiska w kontekście wyzwań globalnych .,do których należą problemy związane ze zmianami klimatu, ochrona biorożnorodności, transgraniczne przemieszczanie odpadów etc.

Na podstawie istniejących raportów omówione zostaną zmiany w prawie krajowym w kontekście dynamicznie rozwijającego się prawa miedzynarodowego oraz prawa UE.

Istotnym elementem wykładu będą orzeczenia trybunałów miedzynarodowych (TSUE,ETPCz)Omówione zostaną również problemy ochrony praw jednostki w związku z zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska.Analizie poddane zostaną zarówno powództwa cywilne , postępowania karne i administracyjne.

Pokazane zostaną przykłady rozstrzygania sporów na poziomie krajowym i międzynarodowym.Omówiona będzie kwestia wzmocnienia krajowych regulacji prawnych jako efektu włączenia systemu prawa krajowego do systemu prawa UE.

Literatura:

Prawo środowiska UE-M.M Kenig-Witkowska

Poradnik o prawach człowieka i środowisku -BIRE,Prawo i Żśrodowisko -kwartalnik

Efekty uczenia się:

zapoznanie studentów z aktualnymi problemami dot. zagrożenia środowiska, analiza prawa ,nabycie umiejętności analitycznych,nabycie umiejętności korzystania z europejskich baz informacyjnych, praktyczna wiedza dotycząca rozstrzygania sporów w prawie międzynarodowym i prawie krajowym

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach ,esej lub referat

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Machińska, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Hanna Machińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.