Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Argumentacja w procesie stosowania prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S113 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Argumentacja w procesie stosowania prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w procesie stosowania prawa. Nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar tego rodzaju argumentacji, dlatego też prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Pełny opis:

1. Argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej.

2. Rodzaje i struktura argumentów, porządek argumentacji.

3. Argumentacyjny model stosowania prawa.

4. Uzasadnianie twierdzeń w prawie.

5. Ustalenia faktyczne jako etap w procesie stosowania prawa.

6. Dowód i dowodzenie w praktyce stosowania prawa.

7. Rola pytań w argumentacji.

8. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze.

9. Retoryka, topika i erystyka w stosowaniu prawa.

10. Argumentacyjny wymiar uzasadnień orzeczeń sądowych.

11. Argumentacja w relacjach prawnik – klient.

12. Techniki budowania i wygłaszania przemówienia.

13. Prezentowanie argumentacji w pismach procesowych.

Literatura:

J. Jabłońska-Bonca, K. Zeidler, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2016,

M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001,

S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2015,

L. Morawski, Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988,

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004,

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001,

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988,

M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- dostrzega związki zachodzące między argumentacją a prawem i prawoznawstwem,

- zna podstawowe koncepcje argumentacji prawniczej i ich praktyczny wymiar,

- wie, na czym polega dokonywanie ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa,

- dokonuje egzegezy tekstów prawnych, wykorzystując reguły interpretacyjne i wnioskowania prawnicze,

- zna zasady prowadzenia dyskursu prawniczego,

- umie prezentować swoje stanowisko, trafnie dobierając argumenty w celu poparcia głoszonych tez lub w celu podważania twierdzeń adwersarzy.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.