Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S167 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Klinika mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem Kliniki Mediacji jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów prawnych. Klinika ma charakter warsztatów, w ramach których studenci wezmą udział w symulacjach mediacji w rożnego rodzaju sporach prawnych mieęzy innymi w cywilnych , gospodarczych, rodzinnych, karnych. W czasie Kliniki mediacji studenci wezmą także udział jako ko-mediatorzy w mediacjach prowadzanych przez profesjonalnych mediatorów, które wpływają do Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w Klinice Mediacji mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji, jako alternatywy do postępowania sadowego. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów. Poznanie praktycznych aspektów mediacji i rozwiązywania konfliktów prawnych oraz udział w prawdziwych mediacjach daje studentom niepowtarzalną możliwość obserwowania, w jaki sposób prawo działa w praktyce. Studenci w ramach zajęć wielokrotnie biorą udział także w symulacjach mediacji, co daje im możliwość szerokiego spojrzenia na problem z punktu widzenia stron, pełnomocników oraz mediatora.

Pełny opis:

Zajęcia w Klinice Mediacji mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji, jako alternatywy do postępowania sadowego. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów. Poznanie praktycznych aspektów mediacji i rozwiązywania konfliktów prawnych oraz udział w prawdziwych mediacjach daje studentom niepowtarzalną możliwość obserwowania, w jaki sposób prawo działa w praktyce. Studenci w ramach zajęć wielokrotnie biorą udział także w symulacjach mediacji, co daje im możliwość szerokiego spojrzenia na problem z punktu widzenia stron, pełnomocników oraz mediatora.

Zajęcia maja na celu:

- zapoznanie z problematyką prawną dotyczącą mediacji,

-poznanie etapów i zasad mediacji,

- warsztaty z technik pracy mediatora,

- omawianie konkretnych przypadków,

- udział w symulacjach (mediacja karna, cywilna, gospodarcza, rodzinna, akademicka, w sprawach pracowniczych)

-poznanie technik efektywnej komunikacji

- udział studentów w charakterze ko- mediatorów w mediacjach

(wspólnie z tutorem-mediatorem), które trafiają do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW w ramach współpracy z warszawskimi sądami.

Literatura:

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych“, CH Beck, Warszawa 2007

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzących w toku zajęć w tym obowiązujące akty prawne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mediacji i zaawansowane techniki rozwiązywania sporów.

2. Rozumie znaczenie mediacji dla jej uczestników, społeczeństwa i systemu wymiaru sprawiedliwości.

3. Zna regulacje prawne poszczególnych typów mediacji.

4. Rozumie specyfikę poszczególnych typów sporów i konfliktów.

Umiejętności:

1. Umie zanalizować konflikt i dostosować właściwą metodę rozwiązania.

2. Umie w prawidłowy sposób przygotować się do mediacji.

3. Potrafi ocenić szanse na rozwiązanie sporu w toku mediacji.

4. Umie przygotować uczestników do mediacji.

5. Potrafi przeprowadzić sesję mediacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie jednego zadania w grupie (prezentacja, przygotowanie scenki lub roli do odegrania przez studentów). Końcowy test sprawdzający wiedzę.

Praktyki zawodowe:

Dla studentów zainteresowanych problematyką mediacji, którzy pomyślnie ukończą zajęcia w Klinice Mediacji możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.