Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy - między wolnością a równością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S241 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy - między wolnością a równością
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej
Punkty ECTS i inne: 2.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Prawo pracy jest gałęzią prawa, w której w sposób szczególny przejawia się interwencja ustawodawcy w zakres swobody umów w celu wyrównania faktycznych nierówności stron stosunku pracy. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi instytucjami indywidualnego i zbiorowego prawa pracy służącymi równoważeniu pozycji stron stosunku pracy i stron dialogu społecznego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład "Prawo pracy. Między wolnością a równością" ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi instytucjami prawa pracy służącymi wyrównywaniu pozycji stron stosunku pracy i partnerów społecznych. Od swego powstania prawo pracy cechowało silne ograniczenie zakresu swobody stron stosunku pracy za pomocą której ustawodawca realizował ochronną funkcję prawa pracy. Z tego powodu prawo pracy zawsze stanowi kompromis pomiędzy wolnością stron w kształtowaniu łączącego je stosunku pracy a dążeniem ustawodawcy do ochrony pracownika przed faktyczną przewagą pracodawcy.

Współczesne prawo pracy zwiera szereg instytucji - zarówno z zakresu indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy, których celem jest ochrona pracowników przed nadużywaniem jego ekonomicznej i faktycznej przewagi negocjacyjnej.

Pełny opis:

1. Geneza prawa pracy - ku zniwelowaniu różnic w pozycji negocjacyjnej stron stosunku pracy

2. Aksjologiczne podstawy prawa pracy

2. Ochronna funkcja prawa pracy i metody jej realizacji - aspekty materialne i charakter norm prawa pracy

3. Zasada uprzywilejowania pracowników w systemie źródeł prawa pracy - hierarcha źródeł prawa pracy - powszechne a szczególne źródła prawa pracy, hierarchia wewnętrzna autonomicznych źródeł prawa pracy.

4. Ograniczenia w kształtowaniu treści stosunku pracy:

- zasada uprzywilejowania pracowników

- zasady współżycia społecznego i społeczno - gospodarczego przeznaczenia prawa

5. kształtowanie treści stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika

6. Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w prawie pracy

7. Zbiorowe prawo pracy jako element wyrównywania pozycji pracowników - zbiorowe negocjowanie warunków pracy i płacy, prawo do prowadzenia sporów zbiorowych

8. Instrumenty wyrównywania pozycji partnerów społecznych (zasada równości partnerów społecznych) - ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych, prawo do zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pracę.

9. Zasada równości broni - strajk i lockout

Literatura:

T. Liszcz, Aksjologiczne podstawy prawa pracy, w: System prawa pracy, t. I. Cześć ogólna, red. K. W. Baran, Warszawa 2017

B. M. Ćwiertniak, Z. Salwa, Funkcje prawa pracy, w: System prawa pracy, t. I. Cześć ogólna, red. K. W. Baran, Warszawa 2017

J. Stelina, Charakter norm prawa pracy, w: System prawa pracy, t. I. Cześć ogólna, red. K. W. Baran, Warszawa 2017

Z. Góral, Zasady prawa pracy, Warszawa 2013

L. Florek (red) Źródła prawa pracy, Warszawa 2000

A Miętek, Swoboda umów i jej ograniczenia w kształtowaniu treści stosunku pracy.

Efekty uczenia się:

- znajomość systemu źródeł prawa pracy i relacji między nimi

- znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania zasady uprzywilejowania pracowników przy kształtowaniu treści stosunku pracy

- umiejętność praktycznego zastosowania zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji. Znajomość konsekwencji naruszenia ww. zasad

- znajomość zasad zbiorowego kształtowania warunków pracy i płacy

- znajomość problematyki sporów zbiorowych i strajku i umiejętność ich praktycznego zastosowania

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Latos-Miłkowska, Aleksander Stępkowski, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Eliza Maniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.