Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe i europejskie prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S278-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe i europejskie prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo medyczne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest systematyczna prezentacja wiedzy na temat prawa międzynarodowego i europejskiego w świetle orzecznictwa. Wykład uzupełnia wiedzę oferowaną w ramach wykładów: Prywatne prawo medyczne, Administracyjne i farmaceutyczne prawo medyczne oraz Karne prawo medyczne.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

SYLABUS

1. Zakres międzynarodowego prawa medycznego

2. Źródła prawa medycznego

3. Światowa Organizacja Zdrowia

4. Ochrona zdrowia w prawie międzynarodowym

5. Globalna biopolityka

6. Ochrona zdrowia w systemie Rady Europy

7. Konwencja prawach człowieka i biomedycynie

8. Protokoły dodatkowe do Konwencji

9. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w świetle orzecznictwa ETPCz w sprawach medycznych I

10. Orzecznictwo ETPCz w sprawach medycznych II

11. Orzecznictwo ETPCz w sprawach medycznych III

12. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej: podstawy traktatowe i instytucjonalne

13. Ochrona zdrowia w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE

14. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w świetle orzecznictwa TSUE

15. Zaliczenie

Pełny opis:

SYLABUS

1. Pojęcie i zakres międzynarodowego i europejskiego prawa medycznego a ochrona zdrowia (LBO i ANO)

2. Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa medycznego (ANO)

3. Światowa Organizacja Zdrowia – rola w tworzeniu globalnych wytycznych i standardów medycznych (ANO)

4. Ochrona zdrowia w prawie międzynarodowym powszechnym (ANO)

5. Prawo powszechne międzynarodowe a globalna biopolityka (ANO)

6. Ochrona zdrowia w systemie Rady Europy – Konwencje, rekomendacje, orzecznictwo: metody tworzenia prawa medycznego (LBO)

7. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (LBO)

8. Protokoły dodatkowe do konwencji: nr 1 o zakazie klonowania istot ludzkich; nr 2 o transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego; nr 3 o badaniach biomedycznych; nr 4 o testach genetycznych do celów zdrowotnych (LBO)

9. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w świetle orzecznictwa ETPCz w sprawach medycznych I (ANO)

10. Orzecznictwo ETPCz w sprawach medycznych II (ANO)

11. Orzecznictwo ETPCz w sprawach medycznych III (ANO)

12. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej: podstawy traktatowe i instytucjonalne (LBO)

13. Ochrona zdrowia w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE (LBO)

14. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w świetle orzecznictwa TSUE (LBO)

15. Zaliczenie

Literatura:

1. L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska, System Prawa Medycznego, t. 2, Szczególne świadczenia zdrowotne, Warszawa 2018;

2. J. Bridgeman, Gard and Yates v. GOSH, the Guardian and the United Kingdom: Reflections on the legal process and the legal principles, Medical Law International, Volume 17 Issue 4, December 2017, pp. 285–302;

3. L.O. Gostin, Global Health Law, Cambridge 2014;

4. L. O. Gostin, D. Sridhar, Global Health and the Law, The New England Journal of Medicine, 2014; 370:1732-1740;

5. A. Grubb, J. Laing, J. McHale, Principles of Medical Law, Oxford 2010;

6. T. Hervey, J. McHale, Health Law and the European Union, Cambridge 2004;

7. T. K. Hervey, J. V. McHale, European Union Health Law. Themes and implications, Cambridge 2015;

8. T. K. Hervey, Telling stories about European Union Health Law: The emergence of a new field of law, Comparative European Politics, May 2017, Volume 15, Issue 3, pp 352–369;

9. A. Plomer, The Law and Ethics of Medical Research. International Bioethics and Human Rights, London 2005;

10. R. Stankiewicz, Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Warszawa 2016;

11. R. Tabaszewski, Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2016;

12. G.L. Burci, C-H.Vignes, World Health Organization, The Hague 2004;

13. M. Safjan, L. Bosek (red.), System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, t. I, Warszawa 2018;

14. H. Vollaard, D. Sindbjerg Martinsen, The rise of a European healthcare union, Comparative European Politics, May 2017, Volume 15, Issue 3, pp 337–35;

15. J. Zuniga, S.P. Marks, L.O. Gostin, Advancing the human right to health, Oxford 2013.

Efekty uczenia się:

Poszerzenie wiedzy i zdobycie przez studentów umiejętności analizy orzeczeń sądów międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa lub egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek
Prowadzący grup: Leszek Bosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.