Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobra cyfrowe we współczesnym obrocie gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S283 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dobra cyfrowe we współczesnym obrocie gospodarczym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnik powinien zaliczyć zajęcia obowiązkowe z prawa cywilnego oraz zajęcia specjalizacyjne z prawa autorskiego (w ramach tego samego modułu).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dobra cyfrowe (albo wirtualne) stanowią nowe zjawisko w obrocie prawnym, ale jego doniosłość szybko rośnie. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć podstawowe problemy prawne wynikające z pojawienia się w obrocie pewnych właściwości uczestnika gry komputerowej, nazw domen internetowych, linków do stron internetowych, a także usług oferowanych w ramach chmury informatycznej.

Pełny opis:

Wybrane tematy zajęć:

1. Pojęcia dobra cyfrowego. Kontrowersje terminologiczne.

2. Rodzaje dóbr cyfrowych.

3. Dobra cyfrowe jako przedmiot prawa podmiotowego.

4. Obrót dobrami cyfrowymi (ujęcie ogólne)

5. Uwarunkowania prawne poszczególnych dóbr cyfrowych:

- programy komputerowe

- gry komputerowe (online)

- bazy danych

- materiały dostępne online

- nazwy domen internetowych

- linki

- informatyczne rozwiązania chmurowe

- zasoby dysków wirtualnych.

6. Eksploracja tekstów i danych (TDM)

7. Ochrona zabezpieczeń technicznych (DRM)

8. Licencje Creative Commons

9. Technologia blockchain a powstawanie i obrót dobrami cyfrowymi.

Literatura:

K.Szpyt, Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2018

K.Grzybczyk (red.), Prawo w wirtualnych światach, Warszawa 2013

K.Grzybczyk, Twórczość internautów w świetle prawa autorskiego na przykładzie fanriction, Warszawa 2015

E.Molenda-Kropielnicka, Cloud-computing - zagadnienia prawne ZNUJ PzPWI z. 119

K.Żok, Prawna i ekonomiczna analiza umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi ZNUJ PzPWI z. 4/2017

D.Szostek, Blockchain a prawo, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

1. Rozpoznaje problemy definicyjne dóbr cyfrowych.

2. Rozpoznaje możliwe konstrukcje prawne obrotu dobrami cyfrowymi.

3. Dostrzega zagrożenia związane z obrotem dobrami cyfrowymi.

4. Analizuje rozwiązania umowne odnoszące się do obrotu dobrami cyfrowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny w skali standardowej (2-5).

Podstawą zaliczenia kursu jest test zaliczeniowy lub paca pisemna (opcjonalnie, do wybory studenta).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Machała
Prowadzący grup: Wojciech Machała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Machała
Prowadzący grup: Wojciech Machała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.