Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki prawa podatkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S322 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki prawa podatkowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ogólne prawo podatkowe
Punkty ECTS i inne: 2.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest adresowany przede wszystkim dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, lecz

również innych wydziałów Uniwersytetu, zwłaszcza nauki zarządania oraz nauk ekonomicznych.

Słuchaczami tego wykłady mogą być studenci dowolnego roku studiów, gdyż wykład ma przekazać

niezbędne kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego, które powinien posiadać absolwent

uniwersytetu. W dotychczasowej historii tego wykładu słuchaczami byli studenci większości

wydziałów uniwersytetu oraz innych uczelni, studiujący nauki humanistyczne, a nawet ścisłe.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są podstawy wiedzy prawnopodatkowej. Wykład omawia wszystkie podstawowe problemy nauki prawa podatkowego, koncentrując się w szczególności na:

- przedmiocie oraz zakresie prawa podatkowego w ujęciu historycznym oraz współczesnym,

- zasadach prawa podatkowego oraz zasadach tworzenia prawa podatkowego,

- obligatoryjnych elementach konstrukcji podatku,

- fakultatywnych elementach konstrukcji podatku,

- klasyfikacji podatków,

- wykładni oraz interpretacji prawa podatkowego,

- doktrynach interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego,

- patologiach procesu tworzenia, interpretowania i stosowania prawa podatkowego,

- ucieczce od opodatkowania, oszustwach i wyłudzeniach podatkowych

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, egzamin: pisemna odpowiedź na 6 pytań przy

wykorzystaniu materiałów źródłowych lub opisanie eseju na temat stanowienia, interpretowania i

stosowania prawa podatkowego.

1. Teoretyczne cechy podatku: podatek jako pojęcie teoretyczne: definicje i niezbędne cechy. Spory

wokół pojęcia. Pojęcie podatku w prawie pozytywnym.

2. Źródła podatku, przerzucalność ciężaru podatkowego, klasyfikacje podatków. Podstawowe

pojęcia. Fiskalne oraz pozafiskalne zadania podatków. Patologie podatkowe: ucieczka od

opodatkowania.

3. Tworzenie prawa, prawo podatkowe i wykładnia: patologie procesu tworzenia prawa

podatkowego.

4. Ewolucja polskiego prawa podatkowego.

5. Niezbędne elementy konstrukcji podatku.

6. Fakultatywne elementy konstrukcji podatków.

7. Wykładnia prawa podatkowego oraz interpretacja przepisów prawa podatkowego.

8. Sądowa wykładnia prawa podatkowego.

9. Rola Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procesie

wykładni prawa podatkowego.

10. Patologie procesu interpretacji prawa podatkowego.

11. Stosowanie prawa podatkowego i jego patologie: oszustwa oraz wyłudzenia podatków.

Literatura:

Obowiązująca literatura na egzaminie z przedmiotu:

1. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, pod red. W. Modzelewskiego, Wyd. X Warszawa 2019.

2. Aktualne orzecznictwo (uchwały oraz wybrane wyroki) Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące ogólnych zagadnień prawa podatkowego (stanowienie, interpretowanie i stosowanie prawa).

3.Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tematy podatkowe.

4. Wybrane piśmiennictwo prawnopodatkowe dotyczące podstawowych problemów prawa podatkowego a zwłaszcza wykładni prawa podatkowego, zasad podatkowych oraz klasyfikacji podatków (materiał aktualizowany corocznie dla studentów).

5. Przepisy Konstytucji RP oraz wybrane przepisy części ogólnej prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji i oceny wiedzy studenta są:

- wymagana obecność na wszystkich wykładach,

- zaliczenie w formie pisemnej (odpowiedź na 6 pytań) lub napisanie eseju.

Wymaganiami egzaminacyjnymi są:

- napisanie eseju na temat problemów stanowienia, interpretacji lub stosowania prawa podatkowego,

- znajomość tematyki omawianej na wykładzie,

- zapoznanie się i opanowanie literatury naukowej obowiązującej z zakresu tego przedmiotu,

- znajomość podstawowych zasad części ogólnej prawnomaterialnej prawa podatkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Witold Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.