Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unikanie opodatkowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S324 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Unikanie opodatkowania
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ogólne prawo podatkowe
Punkty ECTS i inne: 1.40
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo finansów publicznych 2200-1B017
Prawo finansów publicznych - ćwiczenia 2200-1CD4

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien wyjaśnić podstawowe pojęcia z obszaru prawa podatkowego oraz rozpoznawać cechy poszczególnych podatków występujących w polskim systemie systemie prawa podatkowego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie informacji dotyczących zjawiska unikania opodatkowania. Unikanie opodatkowania stanowi jedną z form oporu podatkowego.

W toku zajęć studenci zaznajomieni zostaną z ogólną charakterystyką pojęcia oporu podatkowego i jego poszczególnych form, informacjami wskazującymi na trwały charakter zjawiska unikania opodatkowania, przykładami unikania opodatkowania oraz przepisami mającymi na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki oporu podatkowego. Problemy definicyjne. Trwały charakter unikania opodatkowania.

2. Wybrane sposoby unikania opodatkowania występujące w polskiej praktyce ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w obrębie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Sposoby unikania opodatkowania z wykorzystaniem międzynarodowego prawa podatkowego i rozwiązań prawnych innych państw.

4. Środki przeciwko unikaniu opodatkowania stosowane w polskim prawie podatkowym oraz ocena skuteczności efektywności tych rozwiązań prawnych.

5. Działania organizacji międzynarodowych nakierowane na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Literatura:

H. Filipczyk, Tax Avoidance and Rationality of Law, Warszawa 2017

P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2003

M. Lachowicz, Schematy unikania opodatkowania funkcjonujące w polskiej praktyce i skuteczność środków stosowanych do ich zwalczania, 2017

A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student nabywa:

a) wiedzę - Student posiada wiedzę na temat cech zjawiska unikania opodatkowania, przykładowych sposobów postępowania oraz dostępnych środków przeciwko temu zjawisku

b) umiejętności: Student potrafi przeanalizować konkretny sposób postępowania z perspektywy cech unikania opodatkowania oraz ocenić ryzyko zakwalifikowania danego sposobu postępowania do kategorii unikania opodatkowania. Student potrafi wskazać również potencjalne sposoby przeciwdziałania temu zjawisku,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Marcin Lachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.