Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oszustwa podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S325 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Oszustwa podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ogólne prawo podatkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo finansów publicznych 2200-1B017
Prawo finansów publicznych - ćwiczenia 2200-1CD4

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o podatkach i prawie podatkowym.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

Wyłudzenia VAT są obecnie największym zagrożeniem dla stabilności systemu finansów publicznych i stanowią jeden z najbardziej doniosłych problemów życia społeczno-gospodarczego kraju. Od niedawna resort finansów inicjuje kolejne mechanizmy "uszczelniające" system VAT, organy ścigania odnoszą sukcesy w walce z zorganizowaną przestępczością gospodarczą w tym zakresie, zaś do opinii publicznej dotarło wyjątkowo surowe zagrożenie karą 25 lat pozbawienia wolności za wystawianie lub posługiwanie się fałszywymi fakturami.

Pełny opis:

1. Wyłudzenia VAT i oszustwa akcyzowe a unikanie opodatkowania i obejście prawa podatkowego.

2. Cechy konstrukcji VAT i akcyzy sprzyjające wyłudzeniom i oszustwom.

3. Skala oraz społeczno-gospodarcze skutki wyłudzeń VAT i oszustw akcyzowych (problematyka tzw. luki podatkowej).

4. Metody wyłudzeń VAT.

5. Metody oszustw akcyzowych.

6. Prawnokarna kwalifikacja wyłudzeń VAT i oszustw akcyzowych.

7. Walka z wyłudzeniami VAT i oszustwami akcyzowymi.

Literatura:

1. Materiały Ministerstwa Finansów: tzw. listy ostrzegawcze i raporty dotyczące luki podatkowej

2. T. Pabiański, W. Śliż, Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, "Przegląd Podatkowy" 2007, Nr 1 (cz. I) i 2007, Nr 3 (cz. II)

3. K. Radzikowski, Obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi UE a unikanie i uchylanie się od opodatkowania oraz wyłudzenia VAT, w: Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2016

4. J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013

5. K. Radzikowski, Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych, „Przegląd Podatkowy” 2017, Nr 3

6. K. Radzikowski, Czy zmiany legislacyjne z lat 2016-18 uszczelniające podatek od towarów i usług okażą się skuteczne?, w: Uszczelnianie systemu podatkowego – sukces czy porażka?, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2018

7. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie. Red. B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki i W. Morawski, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Student nabywa:

1. wiedzę na temat cech, metod i skutków wyłudzeń VAT i oszustw akcyzowych,

2. umiejętności analizy konkretnych oszukańczych mechanizmów oraz wskazania ich przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz odpowiedzi ustnej.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk, Krzysztof Radzikowski
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.