Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materialne prawo podatkowe w działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S328 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Materialne prawo podatkowe w działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Szczegółowe prawo podatkowe
Punkty ECTS i inne: 2.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot jest adresowany przede wszystkim do studentów Wydziału Prawa i Administracji, lecz również innych wydziałów Uniwersytetu, a zwłaszcza Wydziału zarządzania oraz Nauk Ekonomicznych. Słuchaczami mogą być studenci dowolnego kierunku studiów zainteresowani pogłębieniem wiedzy prawnopodatkowej dotyczącej opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to wiedza specjalistyczna o silnym wątku praktycznym. Przedmiot istnieje od 25 lat i jest przedmiotem zainteresowania również studentów spoza Uczelni.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest materialne prawo podatkowe działalności gospodarczej. Wykład omawia wszystkie podstawowe zagadnienia prawnopodatkowe dotyczące podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, koncentrując się na:

- opodatkowaniu działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług,

- opodatkowaniu działalności gospodarczej podatkiem akcyzowym,

- opodatkowaniu działalności gospodarczej podatkiem od gier,

- opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych,

- opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej osób prawnych,

- opodatkowaniu majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Pełny opis:

Sposób zaliczenia przedmiotu: lista obecności, odpowiedź pisemna na 6 pytań przy wykorzystaniu materiałów źródłowych albo napisanie eseju (artykułu) na wskazany temat przez wykładowcę.

1. Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej: system opodatkowania podmiotów prowadzących tę działalność.

2. Opodatkowanie transakcji gospodarczych podatkiem od towarów i usług: podmiot i przedmiot opodatkowania.

3. Podatek należny, podatek naliczony, zwrot podatku VAT, sporządzenie deklaracji podatkowej VAT-7 (VAT-7K).

4. Unikanie i uchylenie się od podatku od towarów i usług oraz wyłudzenie zwrotów.

5. Zdarzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym: szczegółowa analiza.

6. Rozliczenie podatku akcyzowego: sporządzanie deklaracji AKC-4.

7. Opodatkowanie usług urządzeń gier hazardowych – rozliczenie podatku.

8. Przychód, koszty ogólne i dochodowe z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i osoby prawne: podobieństwa i różnice.

9. Różnice kursowe w podatku dochodowym: szczegółowe zasady ustalenia przychodu i kosztu.

10. Finansowanie dłużne oraz opodatkowanie niektórych transferów majątkowych (exit tax) oraz zagraniczna jednostka kontrolowana, szczególne zasady opodatkowania majątku gospodarczego podatkiem dochodowym.

11. Sporządzenie deklaracji w podatkach dochodowych z tytułu dochodu związanego z działalnością gospodarczą.

12. Ucieczka od opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej: metody oraz formy.

13. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

14. Szczególne zasady opodatkowania majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Literatura:

Zaliczenie przedmiotów wymaga zapoznania się z następującymi materiałami naukowymi:

1. Materiał edukacyjny pt. Opodatkowanie działalności gospodarczej, Warszawa 2019.

2. Zbiór orzecznictwa TSUE o NSA na temat opodatkowania działalności gospodarczej (materiał źródłowy aktualizowany co rok).

3. Zbiór aktów prawa krajowego i wspólnotowego dotyczącego opodatkowania działalności gospodarczej (aktualizowany co rok).

4. Zbiór aktualnych artykułów naukowych i publicznych dotyczących ucieczki od opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji, oceny wiedzy studenta są:

- obecność na wszystkich zajęciach,

- aktywność studentów w czasie zajęć,

- zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej (odpowiedź na pytania lub napisanie eseju).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Witold Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.