Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S330 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Szczegółowe prawo podatkowe
Punkty ECTS i inne: 2.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zalecana jest podstawowa wiedza z prawa podatkowego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje szczegółową charakterystykę Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (wersja z 2017 r.), postanowień umów bilateralnych zawartych przez Polskę oraz uregulowań prawa krajowego dotyczących zdarzeń transgranicznych.

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia, zasady i źródła międzynarodowego prawa podatkowego.

2. Współczesne problemy międzynarodowego prawa podatkowego - globalizacja gospodarki i jej konsekwencje w obszarze podatków, przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu dochodów, strategie agresywnego planowania podatkowego i środki ich neutralizowania

3.Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania

4. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie i kształtowanie się modeli konwencji służących wyeliminowaniu tego zjawiska.

5. Charakterystyka struktury i treści rozdziałów Modelu Konwencji OECD

6. Model Konwencji OECD a bilateralne umowy podatkowe

7.Zmiany umów bilateralnych i ich dostosowanie do nowej wersji Modelu Konwencji za pośrednictwem Konwencji MLI

7. Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych i spółek

9. Opodatkowanie stałego zakładu

10. Opodatkowanie transgranicznych pracowników

11. Opodatkowanie dochodów biernych ( dywidendy, odsetki i należności licencyjne) oraz zysków kapitałowych

12.Metody unikania podwójnego opodatkowania

13. Międzynarodowe unikanie opodatkowania oraz międzynarodowe i krajowe środki przeciwdziałania temu zjawisku..

14. Klauzula PPT, LOB i inne środki międzynarodowe

15. Ceny transferowe

16.Niedostateczna Kapitalizacja

17. Zagraniczne Spółki Kontrolowane (Controlled Foreign Companies)

18. Exit taxes

19. Raje podatkowe

20. Zagadnienia proceduralne związane z rozstrzyganiem sporów i współpracą administracyjną między państwami.

Literatura:

H.Litwińczuk "Międzynarodowe Prawo Podatkowe" Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student :

-rozpoznaje podstawowe pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego

-rozpoznaje zasady dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów za granicą i przez rezydentów innych państw uzyskiwanych w Polsce

-rozpoznaje międzynarodowe schematy unikania opodatkowania i środki ich zwalczania

potrafi interpretować postanowienia umowy bilateralnej o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich relację do prawa krajowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe ma formę testu. Każde pytanie testowe obejmuje trzy odpowiedzi , z których student wybiera jedną prawidłową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.