Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Status prawny jednostki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S381 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Status prawny jednostki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konstytucjonalizm demokratycznego państwa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą praw i wolności człowieka wyniesioną z obowiązkowego wykładu na I roku studiów ("Prawa człowieka i obywatela") oraz zajęć z II roku ("Prawo konstytucyjne").

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie najciekawszych problemów praktycznych pojawiających się na tle konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostek. Zajęcia stanowią pogłębioną analizę kwestii poruszanych w trakcie obowiązkowych kursów z I i II roku studiów. W trakcie zajęć przedmiotem analizy będą najważniejsze orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami w zakresie ochrony praw i wolności jednostek:

1. Podmioty praw i wolności (problem publicznych praw podmiotowych, czy istnieją konstytucyjne prawa zwierząt?)

2. Prawa człowieka wobec zagrożeń terroryzmem

3. Ochrona autonomii informacyjnej jednostek

4. Wolność sumienia i wyznania oraz prawnokarne instrumenty ochrony uczuć religijnych

5. Wolność wypowiedzi w Internecie, ochrona przed fake news

6. Problem stereotypów orzeczniczych oraz dyskryminacji wielokrotnej jako wyzwania dla ustawodawcy i organów stosujących prawo

Literatura:

R. Alexy, Rights and Liberties as Concepts [w:] The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, red. M. Rosenfeld, A. Sajó, Oxford 2012

T. Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014

O. Diggelmann, M.N. Cleis, How the Right to Privacy Became a Human Right, „Human Rights Law Review” 2014/3

Ch. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, „European Journal of International Law” 2008/4;

J. Pacian, Obowiązek prawnej ochrony życia i zdrowia a eutanazja, kryptanazja i wspomagane samobójstwo, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/2

J. Podkowik, Bezpośrednie konstytucyjne granice wolności człowieka, PiP 2017/8

M. Sitek, Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa 2016

M. Zubik, Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007/2

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student umie:

- omówić katalog podmiotów konstytucyjnych praw i wolności

- wskazać najważniejsze tendencje rozwojowe w zakresie praw i wolności

- zobrazować tendencje rozwojowe przykładami najnowszych orzeczeń organów krajowych i międzynarodowych

- scharakteryzować problemy w obszarze praw i wolności pojawiające się ze względu na zagrożenie terroryzmem

- scharakteryzować zagrożenia dla autonomii informacyjnej jednostek

- omówić problematykę prawnokarnej ochrony uczyć religijnych

- omówić problemy które dla wolności słowa kreuje Internet oraz zjawisko fake news

- omówić pojęcie i znaczenie stereotypów orzeczniczych oraz dyskryminacji wielokrotnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Krzywoń, Marek Zubik
Prowadzący grup: Adam Krzywoń, Marcin Stębelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.