Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w pismach procesowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S405 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w pismach procesowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika
Strona przedmiotu: http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot wchodzi w skład bloku specjalizacyjnego "Prawa człowieka w praktyce prawnika".

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu nauk prawnych, w szczególności praw człowieka i obywatela oraz prawa konstytucyjnego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie możliwości wykorzystania zarzutów i argumentacji z zakresu praw człowieka w pismach procesowych formułowanych w krajowych postępowaniach przed organami władzy publicznej, w tym organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Trybunałem Konstytucyjnym.

Pełny opis:

1. Prawa człowieka w pismach procesowych w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego)

2. Prawa człowieka w pismach procesowych w postępowaniu przed sądami powszechnymi

3. Prawa człowieka w pismach procesowych w postępowaniu przed Sądem Najwyższym (ze szczególnym uwzględnieniem skargi kasacyjnej i skargi nadzwyczajnej)

4. Prawa człowieka w pismach procesowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (wniosek, pytanie prawne, skarga konstytucyjna)

Literatura:

Zajęcia są prowadzone na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, a także wzorów pism procesowych. Zakres materiału jest ustalany na bieżąco, w tym na podstawie propozycji zgłaszanych przez samych studentów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- posiada wiedzę na temat podstawowych wymogów formalnych pism procesowych przedkładanych w postępowaniach przed organami władzy publicznej

- posiada umiejętność formułowania zarzutów i argumentów z zakresu praw człowieka w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w szczególności organami administracji publicznej, sądami i Trybunałem Konstytucyjnym

- posiada umiejętność sporządzenia pisma procesowego opartego na zarzucie naruszenia wolności lub praw człowieka, w szczególności projektu wniosku do TK, pytania prawnego i skargi konstytucyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Po ukończeniu przedmiotu studenci uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na odbycie praktyk w organach władzy sądowniczej, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, a także kancelariach prawnych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.