Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność cywilna lekarzy i podmiotów leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S412 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność cywilna lekarzy i podmiotów leczniczych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne. Perspektywa lekarzy i pacjentów
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Poza elementami teoretycznoprawnymi dotyczącymi odpowiedzialności odszkodowawczej, związanymi z omówieniem jej miejsca w systemie prawa, zasad, funkcji oraz relacji z innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej, wykład z zakresie analizy przesłanek przypisania podmiotowi prawa cywilnego obowiązku kompensacyjnego prowadzony jest zarówno z perspektywy podmiotów leczniczych jak i pacjentów.

W jego ramach zostaną przedstawione kolejno:

1. System prawa medycznego i prywatnoprawny stosunek medyczny – uwagi ogólne.

2. Strony stosunku prawa medycznego; lekarze i inne podmioty lecznicze - profesjonalny charakter ich działalności; pacjenci i osoby im bliskie.

3. Odpowiedzialność w prawie publicznym i prywatnym i wzajemna korelacja pomiędzy nimi w obszarze działalności leczniczej.

4. Uwagi ogólne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności odszkodowawczej oraz podmiotowych granic indemnizacji.

5. Źródła cywilnej odpowiedzialności podmiotów leczniczych.

6. O zasadach, przesłankach i reżimach odpowiedzialności cywilnej lekarzy i personelu leczniczego w ogólności.

7. Zdarzenia, z którymi system prawa medycznego łączy odpowiedzialność cywilną i odpowiedzialność odszkodowawczą ex contractu i ex delicto lekarzy i personelu leczniczego.

8. Wina i bezprawność jako dominujące cechy przypisania odpowiedzialności cywilnej podmiotom leczniczym.

9. Prawnie relewantne uszczerbki kompensowane w drodze odpowiedzialności podmiotów leczniczych; szkoda i krzywda.

10. Odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz inne formy usunięcia uszczerbków majątkowych i niemajątkowych doznanych przez pacjentów i osoby im bliskie.

11. Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów leczniczych.

12. Ciężar dowodu przesłanek w poszczególnych typach odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

13. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych ex contractu i ex delicto.

14. Zagadnienia procesowe związane z problematyką odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

15. Sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom majątkowym odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych – obowiązek ubezpieczenia ich działalności.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony odpowiedzialności cywilnej, w tym przede wszystkim odpowiedzialności odszkodowawczej lekarzy i innych podmiotów leczniczych, ma na celu zaprezentowanie jej teoretycznych i praktycznych aspektów, widzianych zarówno z perspektywy podmiotów leczniczych jak i pacjentów oraz innych osób, którym przepisy ogólne oraz przepisy prawa medycznego udzielają ochrony cywilnoprawnej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną przedstawione kolejno:

1. System prawa medycznego i prywatnoprawny stosunek medyczny – uwagi ogólne.

2. Strony stosunku prawa medycznego; lekarze i inne podmioty lecznicze - profesjonalny charakter ich działalności; pacjenci i osoby im bliskie.

3. Odpowiedzialność w prawie publicznym i prywatnym i wzajemna korelacja pomiędzy nimi w obszarze działalności leczniczej.

4. Uwagi ogólne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności odszkodowawczej oraz podmiotowych granic indemnizacji.

5. Źródła cywilnej odpowiedzialności podmiotów leczniczych.

6. O zasadach, przesłankach i reżimach odpowiedzialności cywilnej lekarzy i personelu leczniczego w ogólności.

7. Zdarzenia, z którymi system prawa medycznego łączy odpowiedzialność cywilną i odpowiedzialność odszkodowawczą ex contractu i ex delicto lekarzy i personelu leczniczego.

8. Wina i bezprawność jako dominujące cechy przypisania odpowiedzialności cywilnej podmiotom leczniczym.

9. Prawnie relewantne uszczerbki kompensowane w drodze odpowiedzialności podmiotów leczniczych; szkoda i krzywda.

10. Odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz inne formy usunięcia uszczerbków majątkowych i niemajątkowych doznanych przez pacjentów i osoby im bliskie.

11. Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów leczniczych.

12. Ciężar dowodu przesłanek w poszczególnych typach odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

13. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych ex contractu i ex delicto.

14. Zagadnienia procesowe związane z problematyką odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

15. Sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom majątkowym odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych – obowiązek ubezpieczenia ich działalności.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student uzyskuje informacje dotyczące zakresu odpowiedzialności cywilnej, przede wszystkim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej lekarzy i innych podmiotów leczniczych w reżimie odpowiedzialności ex contractu i ex delicto w zakresie uregulowanym w przepisach ogólnych jak i przepisach prawa medycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Banaszczyk, Przemysław Konieczniak
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.