Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Utrzymanie obiektów budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S421 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Utrzymanie obiektów budowlanych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Proces inwestycyjno - budowlany
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia składać się będą z dwóch części. Pierwsza z nich ma na celu kompleksowe przedstawienie instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego i jej praktycznego wykorzystania w ramach realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. W drugiej części Studenci zostaną zaznajomienie z problematyką dotyczącą utrzymywania obiektów budowlanych w użytkowaniu, ich kontrolą oraz środkami nadzoru przysługującymi organom nadzoru budowalnego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Analiza regulacji prawnych, uzupełniona zostanie casy study w pierwszej części oraz przeglądem najnowszego orzecznictwa dotyczącego drugiej części omawianej na zajęciach problematyki.

Pełny opis:

Zajęcia składać się będą z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy obejmuje następującą tematykę:

1) zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na przykładzie realizacji inwestycji budowy drogi publicznej

2) organy właściwe w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego

3) case study

Drugi blok zostanie poświęcony problematyce utrzymania obiektów budowlanych w tym:

1) kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych pozostających w użytkowaniu,

2) środki nadzoru przysługujące organowi w razie stwierdzenia nieprawidłowości,

3) zmiana sposobu użytkowania - aspekty proceduralne

4) przegląd orzecznictwa dotyczącego najciekawszych i najtrudniejszych aspektów z zakresu utrzymania obiektów budowlanych.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student:

- umie wyjaśnić na czym polega istota partnerstwa publiczno-prywatnego,

- zna regulacje prawne dotyczące instytucji PPP,

- rozumie i prawidłowo interpretuje przepisy Rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane,

Metody i kryteria oceniania:

Test na zakończenie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.