Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Prawo i polityka wobec zmian klimatu i kryzysu demokracji. Wybrane doktryny XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKHDPP03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Prawo i polityka wobec zmian klimatu i kryzysu demokracji. Wybrane doktryny XXI w.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy wyniesionej przez studentki i studentów z przedmiotu doktryny polityczno-prawne i odniesienie ich do współczesnych zjawisk takich, jak zmiany klimatyczne, wyzwania cywilizacyjne i przeobrażenia ustrojowe.


Analiza teorii i zjawisk z zakresu prawa i polityki ma pozwolić na zrozumienie społecznego kontekstu problemów XXI w.

Skrócony opis:

Od katastrofy klimatycznej, przez automatyzację pracy, aż po upadek demokracji liberalnej współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, które wymagają odpowiedniej organizacji życia społecznego. Kluczem do tych rozważań są prawo i polityka oraz ich związki z szeroko pojętym środowiskiem.

Pełny opis:

Wykorzystując wiedzę wyniesioną z przedmiotu kursowego doktryny polityczno-prawne, studentki i studenci są gotowi do analizy politycznych i prawnych aspektów największych problemów XXI w. takich, jak zagrożenia ekologiczne, przemiany cywilizacyjne, czy dewaluacja instytucji praw człowieka.

Pośród zagadnień pojawiających się na zajęciach szczególne miejsce przypadnie prawom człowieka i statusowi mniejszości, zagrożeniom populizmem i rosnącej pozycji autorytaryzmu, wyzwaniom legislacyjnym, związanym z postępem sztucznej inteligencji, czy wreszcie ochronie środowiska oraz statusowi prawnemu i etycznemu zwierząt.

Szczegółowy wybór tematów seminarium zależy od preferencji i zainteresowań studentów.

Zajęcia otwierać będzie krótkie wprowadzenie prowadzącego, a następnie krótki referat studentki bądź studenta na wybrany przez siebie temat. Następnie uczestnicy seminarium przeprowadzą dyskusję moderowaną przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura wprowadzająca odnosząca się krótko do tematów seminarium:

D. Runciman, Jak kończy się demokracja, Warszawa 2018

J.H. Lorenzi, M. Berrebi, Przyszłość naszej wolności, Warszawa 2019

R. Fucks, W obronie naszej wolności, Warszawa 2018

Szczegółowa literatura zależy od wyboru poszczególnych tematów i zostanie przedstawiona studentkom i studentom przez prowadzącego.

Oprócz tekstów wyrażających określone stanowiska doktrynalne, studentkom i studentom zaproponowane zostaną także artykuły i monografie naukowe, a także wybrane orzecznictwo oraz akty prawne.

Efekty uczenia się:

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy wyniesionej przez studentki i studentów z przedmiotu doktryny polityczno-prawne i odniesienie ich do współczesnych zjawisk takich, jak zmiany klimatyczne, wyzwania cywilizacyjne i przeobrażenia ustrojowe.

Analiza ma pozwolić na zrozumienie znaczenia oraz wzajemnych związków prawa i polityki w kontekście problemów XXI w., a także identyfikacji i krytycznej analizy różnych zjawisk społecznych. W konsekwencji uczestniczki i uczestnicy seminarium podniosą świadomość w zakresie de lege lata i de lege ferenda.

Jednocześnie formuła seminarium ma nauczyć studentów samodzielnego opracowywania i prezentowania interesujących ich tematów oraz prowadzenia otwartej, racjonalnej debaty na temat prawa i polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatu z uwzględnieniem aktywności w dyskusjach na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Błaszczyk
Prowadzący grup: Cezary Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.