Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Ustalanie dochodu podatkowego przedsiębiorców w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądów - analiza przychodów i kosztów podatkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKPrF03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Ustalanie dochodu podatkowego przedsiębiorców w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądów - analiza przychodów i kosztów podatkowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Seminarium specjalizacyjne powiązane z blokiem specjalizacyjnym Ogólne prawo podatkowe lub Szczegółowe Prawo podatkowe lub z przedmiotem z grupy K Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe ( par.4 ust.3 zarządzenia Dziekana nr 1/2020 )

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest ocena funkcjonowania w praktyce regulacji podatkowych dotyczących przychodów i kosztów podatkowych w działalności gospodarczej przez odwołanie się do orzecznictwa sadów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych

Pełny opis:

1. Analiza ustawowej definicji kosztów uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych :

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ( bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy);

Koszty zachowania i zabezpieczenia źródła przychodu;

Koszty bezpośrednie i pośrednie;

Udokumentowanie poniesienia kosztu;

Ciężar dowodu.

2. Analiza zasad rozliczania kosztów w czasie w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych

Rozliczanie w czasie kosztów bezpośrednich;

Rozliczanie w czasie kosztów pośrednich;

Zasady przyjęte w prawie podatkowym a zasady przyjęte w rachunkowości w zakresie rozliczania kosztów w czasie.

3. Analiza negatywnego katalogu kosztów uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych

Linie orzecznicze dotyczące odszkodowań i kar umownych jako kosztów zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów;

Linie orzecznicze dotyczące kosztów reprezentacji ( reprezentacja a reklama i sponsoring);

Linie orzecznicze dotyczące niektórych kosztów ponoszonych przez spółki jako kosztów funkcjonowania osoby prawnej.

4. Analiza pojęcia przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych

Problemy związane z zakwalifikowaniem przychodów do określonego źródła nazwanego lub innych źródeł ;

Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników jako przychody podatkowe pracowników.

5. Analiza pojęcia przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych

Pojęcie i moment powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą;

Korekty przychodu związanego z działalnością gospodarczą;

Przychód w przypadku datio in solutum (dywidendy rzeczowe, umorzenie za wynagrodzeniem rzeczowym);

Kształtowanie się linii orzeczniczych dotyczących wybranych kategorii nieodpłatnych świadczeń : niewypłacone dywidendy, nieoprocentowane pożyczki, nieodpłatne udzielenie gwarancji, pełnienie funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej bez wynagrodzenia.

Literatura:

H.Litwińczuk, P.Karwat, W.Pietrasiewicz, K.Tetłak " Prawo podatkowe przedsiębiorców" redakcja H.Litwińczuk Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje podstawowe problemy występujące w praktyce, związane z ustalaniem dochodu podatkowego przedsiębiorców oraz identyfikuje podstawowe rodzaje ryzyk podatkowych związanych z kategoriami przychodów i kosztów w działalności gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja dwóch wybranych przez studenta orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących przychodów i kosztów podatkowych pod kątem stanu faktycznego, problemu podatkowego, stanowiska strony skarżącej i organu podatkowego, rozstrzygnięcia WSA (i jeśli występuje NSA) oraz własnej oceny tezy i rozumowania sądu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.