Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Spółki handlowe w postępowaniu karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SZMPK02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Spółki handlowe w postępowaniu karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Seminarium specjalizacyjne przeznaczone dla studentów zainteresowanych praktycznymi aspektami szeroko rozumianego pogranicza procesu karnego oraz prawa handlowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z zaangażowaniem spółek handlowych oraz członków ich organów w szeroko rozumiane postępowanie karne.

Na wybranych przykładach praktycznych omawiane będą interdyscyplinarne zagadnienia związane m.in. z postępowaniami w przedmiocie odpowiedzialności karnej poszczególnych typów funkcjonariuszy spółek (ze szczególnym uwzględnieniem członków zarządów i rad nadzorczych), pokrzywdzeniem spółki przestępstwem gospodarczym, ochroną interesów spółek a ochroną interesów ich akcjonariuszy (udziałowców), odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych, ryzykiem karnoprocesowym korzystania z wybranych rozwiązań prawa handlowego.

Pełny opis:

Program seminarium obejmuje m.in.:

1) case study -- analizę najciekawszych historycznych zagranicznych i krajowych spraw karnych z udziałem spółek handlowych (domyślnie dużych spółek kapitałowych i grup kapitałowych);

2) analizę kluczowych cech poszczególnych typów spółek handlowych (z uwypukleniem spółek kapitałowych) przez pryzmat specyfiki procesu karnego;

3) analizę problematyki odpowiedzialności karnej i doboru strategii procesowej w sprawach członków zarządów oraz członków rad nadzorczych;

4) analizę problematyki pokrzywdzenia spółki handlowej przestępstwem gospodarczym;

5) identyfikację problemów na styku ochrony interesu spółki handlowej (domyślnie spółki kapitałowej) a ochrony interesu jej akcjonariuszy (udziałowców) w procesie karnym;

6) przygotowywanie strategii procesowych pod kątem reżimu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

7) omówienie zasad konstruowania wybranych stanowisk procesowych i środków odwoławczych w postępowaniu karnym; omawianie typowych praktycznych błędów przy konstrukcji takich stanowisk na tle wybranych stanów faktycznych;

8) symulację wybranego zdarzenia wymagającego pilnego doradztwa prawnego oraz zbudowania strategii procesowej związanej z trwającym lub potencjalnym udziałem spółki handlowej lub członka jej organu w procesie karnym;

9) spotkania z wybranymi specjalistami (praktykami).

Seminarium stanowi kontynuację tematyczną seminarium z semestru zimowego "Postępowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze".

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium będzie zaliczane na podstawie zadanej pracy pisemnej (do przygotowania w domu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawelec
Prowadzący grup: Szymon Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.