Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SZPC01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Prawa człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawa człowieka i obywatela 2200-1P003

Założenia (opisowo):

Studenci uczestniczący w seminarium powinni posiadać podstawową wiedzę na temat ochrony praw i wolności jednostki na gruncie Konstytucji RP.


Ponadto pożądana jest znajomość jednego języka obcego, gdyż może to pomóc w przygotowywaniu się do zajęć oraz w przygotowywaniu referatów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do późniejszego etapu ich studiów - przygotowania pracy magisterskiej. Zajęcia są skonstruowane w sposób wymagający od studentów zaangażowania w pierwsze prace badawcze, a także przedyskutowanie ich założeń metodologicznych oraz techniki pracy.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat praw i wolności jednostki, a także nauczenie ich umiejętności samodzielnych badań prawnych i pisania tekstów naukowych.

Na każdym seminarium omawiany będzie inny temat odnoszący się do praw i wolności jednostki, uzgodniony ze studentami przy uwzględnieniu ich zainteresowań naukowych. Każdy ze studentów uczestniczących w seminarium będzie zobowiązany do przygotowania przynajmniej jednego referatu.

W czasie seminarium wybrany student będzie przedstawiał referat, który następnie zostanie poddany dyskusji - zarówno na poziomie merytorycznym jak i metodologicznym.

Istotnym komponentem seminarium będzie dyskusja na temat aktualnych zagadnień z zakresu praw i wolności jednostki. Studenci będą zachęcani do przedstawienia w 2 zdaniach, jaki temat w ostatnim tygodniu okazał się dla niego / dla niej szczególnie interesujący z tego punktu widzenia. Dzięki temu istnieje założenie, że w okresie uczestniczenia w seminarium studenci będą na bieżąco zorientowani w problematyce praw i wolności jednostki.

Literatura:

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- bieżąca orientacja w aktualnych problemach ochrony praw i wolności jednostek w Polsce oraz w Unii Europejskiej,

- znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych odnoszących się do ochrony praw i wolności,

- znajomość wzajemnego przenikania się różnych systemów prawnych w odniesieniu do ochrony praw i wolności jednostki.

Umiejętności:

- umiejętność prezentacji referatu na seminarium naukowym,

- umiejętność prowadzenia niezależnych badań naukowych w zakresie nauk prawnych - poszukiwania literatury, orzeczeń, aktów prawnych oraz ich analizy,

- wstępne metodologiczne przygotowanie do późniejszego pisania pracy magisterskiej.

Założeniem seminarium jest, że jeden z tematów omawianych przez studentów w ramach referatu może się stać później tematem pracy magisterskiej przygotowywanej na V. roku.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani będą indywidualnie na podstawie:

- aktywności i przygotowania do poszczególnych seminariów,

- jakości naukowej i metodologicznej przedstawianych referatów.

Praktyki zawodowe:

Studenci będą zachęcani, aby ubiegać się o odbycie praktyk w wiodących instytucjach zajmujących się ochroną praw i wolności jednostki w Polsce, jak np.:

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Trybunał Konstytucyjny

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.